петак, 20. фебруар 2015.

BIT NAUKE KABALE - SLOBODA VOLJE 2Sloboda volje - Lekcija 2

Četiri faktora

U svakom stvorenju postoje četiri opredeljujuća faktora.
     
Stvorenje je karakteristično po četiri parametra. Bilo koje njegovo stanja - sadašnje, prošlo, buduće, bilo koji dio, bilo koje svojstvo - izlazi iz tih parametara i karakterizuje se njima.

1. Osnova (temelj) - osnovni materijal danog  stvaranja, iz kojeg je ono nastalo.

Ta nepromjenljivost, je osnovno svojstvo stvaranja, poredak njegovog razvitka. Naprimjer, truljenje zrna pšenice u zemlji izaziva pojavljivanje nove klice pšenice isti tip - tačno to što je bilo i ranije. Slijedi da se ta svojstva (osnovna) ne mijenjaju. Zrno truli - spoljna forma upotpunosti isčezava, slično tome, kao kod našeg tijela koje še razlaže u zemlji, no osnova ostaje. 
     
Osnova - to je nešto duhovno, neka sila, koja ostaje poslije toga, kda spoljašnja forma nestane. Ona daje novi bijeg (novi život), sličan tome, kao kada naša duša primorava novo tiljelo da se rodi, da bi se obukla u njemu.

Što to znači - "naša duša primorava novo tijelo da se rodi, da bi se obukla u njemu"?

To znači, da taj informacioni dio, koji ostaje poslije toga, kada je tijelo u potpunosti istrunilo - isto tako, kako taj informacioni dio, koji ostaje poslije punog raspadanja zrna u zemlji - to je duhovna informacija, nemajući okolo sebe nikakviu materijalmu oblogu - prinuđena je ponovo izroditi, oko sebe, neku spoljašnj oblogu. 

To je ili reshimot (zapis, sjećanje, duhovni gen), koji je prinuđen raditi s Višom Svjetlošcu i stvoriti kli, ili duša (takođe reshimot), koja se nije realizovala i može se realizovati, samo ako bude obučena u tijelo. Nalazeći se u tijelo (u spoljnim svojstvima), ona postepeno realizuje sebe prelaskom iz "Lo - Lishma", iz egoističnih želja, u altruističke (kao zrno, koje je izgubilo svoju spoljašnju oblogu, i sada dobija novu). Ta nova obloga po svojoj biti biće takva, kao i prethodna, no u njoj će proizaći svamoguća modificiranja. 

Upravo ta spoljašnja modifikacija u postojanom unutrašnjem informacionom dijelu nas interesuje. Untrašnja se informacija ne mijenja, zato na njoj nema rada. Znam li ja što o njoj ili ne - meni to nije važno. Ja sam dužan više znati, kako ja mogu izmijeniti spoljašnju formu: što uraditi, da bi zrno postalo bolje, kvalitetnije, da bi u svakoj stabljici bilo više zrna. Što uraditi, da bi se čovjek (on svejedno rodiće se čovjekom) rodio mnogo duhovaniji, mnogo jačim, zdravijim i tako dalje - to je to što je meni neophodno znati.

BIT NAUKE KABALE - SLOBODA VOLJE 1Sloboda volje - Lekcija 1.
Uvod

U jednoj drijevnoj molitvi se govori: "Bože! Daj meni snage da izmijenim u mom životu to, što ja mogu promijeniti, daj mi hrabrosti prihvatiti to što nije u mojoj vlasti da promijenim, i daj mi mudrosti razlikovati jedno od drugoga" 

Na što upravo mi možemo uticati u našem životu? Da li nam je dovoljno dato slobode djelovanja, da bi mijenjali svoj život i sudbinu? Zašto čovjek prirodnim putem, od prirode, ne dobija to znanje.
Bez obzira na to, što u osnovi naše prirode leži lijen i zdrav egoizam - želja maksimalnog dobijanja pri minimalnim naporima, - zbog čega mi, za razliku od životinja, vršimo neefektivne postupke i stalno griješimo? 
Moguće, mi djelujemo tamo, gdje je već sve isprogramirano ranije, i naše bi učešće trebalo biti mnogo više pasivno? Moguće, u većini slučajeva "Anuška je već prosula ulje", već se dogodilo sve, što se trebalo dogoditi, samo se još nije otkrilo pred nama a mi smo ubijeđeni, da slijed događaja zavisi od nas? Možda bi, mi trebali da izmijenimo pristup k svom životu: ne odnositi se k njemu tako, kao da mi nešto riješavamo, nego prepustiti njemu da teče sam po sebi, sami se ukloniti i djelovati samo u tim sferama, koje su pod vlašću naših uticaja, tj izabrati, gdje mi stvarno možemo postupati slobodno, a gdje postupano automatski, i nije potrebno time se baviti.

Nerazumne postupke izvode djeca, zato što je njihov razvoj (tako je dato prirodom) slijedi nesvjesno ili pod uticajem instikta. Priroda ih tjera da postupaju tako ili inače, što bi oni učili. Odrasli čovjek određuje cilj i želja da ga dostigne daje mu energiju za kretanje ka tom cilju. Ali kada odrasli čovjek opredeljuje cilj, želju, sredstva itd, slobodan li je on pri tome, razumije li što radi, ili sami cilj koji on vidi, primorava ga da postupa tako i drugačije. 

Očigledno, mi griješimo upravo u ocjeni dometa naših mogućnosti dostizanja cilja. Mi želimo dostići nevjerovatno ili promojeniti to što nije u našoj vlasti. Priroda nam ne daje informaciju o tome u kojim postupcima mi djelujemo slobodno, a u kojim postoji samo iluzija slobodne volje. Priroda nam dozvoljava da griješimo - kako svakom čovjeku, tako i cijelom čovječanstvu.

понедељак, 09. фебруар 2015.

KROZ TAMU DO SVETLOSTI

5 MINUTA SVETLOSTIUkoliko sam ja u nekom stanju, to je stanje koje je dato mom nivou. Sa višeg nivoa meni je dat osjećaj da je viši nivo tama. Sa druge strane, data mi je mogućnost da osnažim sebe protiv tog mraka, kroz sigurnu okolinu, grupu i knjige. Jedno je u suprotnosti sa drugim, a ja sam u sredini i moram napraviti izbor: ukoliko je za mene važno da se popnem na viši nivo, onda se okrećem sigurnoj okolini, osnažen sam njome i dobijam moć da izađem na svjetlo kroz tamu. I osoba je uvijek u stanju slobodnog izbora i neće uspjeti bez truda.

Povezani istom energijom

Pitanje: Imamo mnogo novih prijatelje u Njemačkoj upravo sada, oni su sa nama i prilično su novi u ovoj mudrosti. Oni pitaju ukoliko možete da kažete nekoliko riječi o lekciji, kako se pridružiti? Koji je njen značaj?

Što želim reći? Moramo ići naprijed i napredovati zajedno. Kako nam Baal HaSulam piše nam u članku „Matan Tora“ (Otkrivenje pobožnosti) i u članku „Arvut“ (Međusobno jemstvo), sila kojom možemo probiti gvozdeni zid koji nas dijeli od duhovnog svijeta postoji samo u grupi i samo kada grupa zajedno ruši zid. 

To je nešto što nam je poznato iz ovog svijeta gdje pojedinac ne može sam dobiti bitku, već mora biti više povezanih ljudi koji pomažu jedni drugima. O tome smo naučili iz članka Matan Tora "Kao jedan čovjek sa jednim Srcem". Oni se ujedinjuju iznad ega i uzdižu sebe kroz čežnju za duhovnim, u tom slučaju to je veliki ego ali iznad njega je čežnja za duhovnošću.  

Na taj način vi preobraćujete sebe, vaš ego koji je do tada bio iznad, sada je ispod, a tačka u srcu podiže se na ljestvici važnosti i na taj način možemo biti rođeni u duhovnom svijetu sa našom egoističnom glavom koja je u donjem svijetu.

Kako bi bili u stanju da učinimo taj napad na duhovno, moramo ujediniti čitav naš svjetski Kli, koji broji dva miliona studenata. Desetine hiljada njih su povezani sa nama na jutarnjim lekcijama, cijeli svjtski Kli počinje da se povezuje oko lekcije kroz istu energiju u istom procesu. Deseci tisuća njih su povezani sa svima nama u jutarnjem satu, cijeli svijet Kli počinje biti povezani oko sat, u jednom energije, u jednom procesu. I tokom 24 sata na dan svi smo zajedno u jednoj misli, zatim se ona mijenja u sljedećih 24 sata i na taj način iz dana u dan smo zajedno. Moramo razmišljati kako se još više možemo povezati u našim željama, mislima i u učenju.