петак, 15. мај 2015.

TAČKA U SRCU 9 - Dodatak

DODATAKIntervju sa dr Mihailom Lajtmanom

Pitanje: Šta Vam je najvažnije u životu?

Odgovor: Diseminacija metode ispravke ljudskog ega u svetu. Ego je izvor svega zlog u svetu i samo njegova ispravka će doneti sreću u svetu.

Pitanje: Šta je suština života?

Odgovor: Suština života za svaku osobu je njena ispravka do tačke postizanja ljubavi prema svima iz njene okoline.

Pitanje: Šta uzrokuje pedofiliju, nezadovoljstvo, ratove, terorizam, pokvarenost, siromaštvo, nacionalni i religijski ekstremizam i zašto niko ne može da se izbori sa ovim zlom?

Odgovor: Svo zlo u svetu se izrodilo iz ljudske egoistične prirode. Od početka istorije ljudski ego je neprestano rastao i razvijao se, gurajući čovečanstvo da razvije društvo, da vlada i da pokori prirodu. Mi ne možemo obuzdati ego sami, alatima kojima trenutno raspolažemo.

TAČKA U SRCU 8 - Mudrost kabale u kratkim crtama

MUDROST KABALE U KRATKIM CRTAMAStvaranje sveta

Pitanje: Kako se kabala odnosi prema protivrečnosti između stvaranja sveta pre 5770 godina i “Velikog praska”?

Veliki prasak se dogodio pre oko 14 milijardi godina. Uzrokovala ga je iskra više svetlosti koja je dotakla svoj najniži nivo – egoizam. Ova iskra je sadržavala u sebi svu materiju i energiju našeg sveta i iz nje je stvoren čitav kosmos.

Planeta Zemlja je stvorena pre oko 4,6  milijardi godina kao rezultat zgušnjavanja sunčevog sistema. Vremenom se Zemljina kora ohladila, formirala se atmosfera i život je započeo. Ništa od toga nije bilo slučajno. Sve što se događa je manifestacija informacije koja je prethodno postojala u prvobitnoj iskri svetlosti.

Nakon nežive prirode, pojavile su se biljke, zatim životinje i,na kraju, čovek. Tumačenje evolucije zasnovano na njenom spoljašnjem ispoljavanju – da vrste evoluiraju iz drugih vrsta, koje zatim evoluiraju u još više vrsta – je netačno. 

Razlog za pojavljivanje svakog detalja u prirodi je informacija koja je prvobitno ukorenjena u iskri svetlosti. Kabala objašnjava evoluciju kao proces odmotavanja delića podataka (geni), nazvanih Reshimot (sećanja).

Čovek se razvio od majmuna pre više stotina hiljada godina, kako piše ARI (Isak Luria) u Drvetu života. Međutim, samo pre 5770 godina (kako je napisano u ovoj knjizi) prva tačka u srcu je probuđena u ljudskom biću. Njegovo ime je bilo Adam, iz stiha Adame la’Elion (“Biću poput Najvišeg” Isak, 14:14). Njegovo ime je odražavalo njegovu želju da liči na Stvoritelja.

Dan kada je Adam otkrio duhovni svet zove se “dan Stvaranja”. Tada je čovečanstvo prvi put dotaklo duhovni svet i zato je to tačka od koje počinje hebrejsko računanje godina. Prema planu Stvaranja, tokom 6000 godina svi mi moramo da dostignemo nivo Stvoritelja. To će se zvati “kraj korekcije” (ljudskog ega).


TAČKA U SRCU 7 - Građenje novog sveta

GRAĐENJE NOVOG SVETAKada će  stvari ovde konačno biti u redu?
Kada svako od nas bude mislio
ne samo o sebi
već o svakome.


Zato, izaberi život

Mnogi mi se obraćaju zabrinuti za budućnost. Naša budućnost zavisi od razumevanja šta se dešava. Kada razumemo misao stvaranja, otkrićemo da smo srećni, samouvereni i celoviti. 

Sve do 21. veka, mi, u stvari, nismo imali slobodu volje. Razvijali smo se na prinudni, automatizovani način, uz neprestano povećanje egoističnih poriva.  

Sada, kada je ljudski ego kulminirao, nastaje mogućnost za slobodu izbora. Sada se možemo uzdići iznad svoje egoistične prirode i prestati da budemo zavisni od nje. 

Ako iskoristimo tu priliku, uzdićićemo se direktno (i najmanje bolno) do druge prirode, druge dimenzije stvarnosti, drugog osećaja života – u celom obimu stvarnosti, u večnosti i savršenstvu.

Plan prirode će biti izvršen, izabrali mi put svesnog prelaska u višu dimenziju ili ne, kao što je bilo do danas. Međutim, bez našeg učešća to će biti praćeno bolnim uticajem „pritiska evolucije“ na nas. 

Mi smo jedina inteligentna bića na svetu i sve je stvoreno za nas, jer smo mi jedini koji se mogu uzdići do više dimenzije.

Zadatak je ozbiljan, cilj je predivan. Trenutno stanje čovečanstva zahteva traganje; dakle, situacija je povoljna. Zbog toga, ja ne prilazim tome sa strepnjom, već, radije, sa mnogo nade. 

TAČKA U SRCU 6 - Emocije i stanja

EMOCIJE I STANJANemoj da nagađaš, preuzmi kotrolu nad sudbinom!


Čovek ne zna šta će mu se desiti
već u sledećem momentu. 
Teško je to prihvatiti.
Ne samo da želim da znam budućnost,
ja želim njome da upravljam.
Meni nisu potrebni proroci,
već viši duhovni instrument
koji će mi ukazati na moju buduću formu.


Želja koja pali svetlo

Tama je nedostatak povezanosti sa drugima.
Kao strujno kolo
čiji su delovi nepovezani
i sprečavaju protok struje.

Ako istinski želite da se povežete,
ta želja će upaliti svetlo.


Stid — motor razvoja

Da bismo izbegli osećaj stida, moramo stalno da se prilagođavamo normama ponašanja. 

Sve što radimo u ovom svetu, osim obezbeđivanja osnovnog, vođeno je našom potrebom da izbegnemo stid. 

Zašto je tako? Ovo proizilazi iz drevnog korena, sa početka Stvaranja koje prethodi formiranju sveta i svega u njemu.  

Stvoritelj (volja za davanjem) je stvorio stvorenje (volja za primanjem) i ispunio ga svetlošću (zadovoljstvo). Nakon što je stvorenje uživalo u svetlosti, ono je uočilo da postoji neko viši koji ga ispunjava tom svetlošću i to je uzrokovalo da oseti stid. Stid je prva reakcija stvorenja na njegov osećaj Stvoritelja; dakle, taj osećaj Stvoritelja je jedino čime se moramo dopuniti da bi se izjednačili sa Njim. 

To je takođe razlog zašto u našem svetu, koji je rezultat Višeg Sveta, osećaj stida u svim svojim oblicima upravlja svakom našom akcijom.


TAČKA U SRCU 5 - Metoda korekcije

METODA KOREKCIJEOkružujuća Svetlost

Dan za danom, dolazimo do toga da shvatimo da se, dokle god ego vlada, kraj sveta približava i da moramo da izaberemo život i ljubav. Ali, bez pomoći nećemo biti u stanju da prevaziđemo svoj ego, jer tako smo rođeni. Da bismo to učinili, potrebna nam je spoljna sila koja ne postoji u našem svetu. Zato nam je data metoda ispravke – kabala. 

U mudrosti kabale postoji naročita sila, ona  koja može da stvori novi kvalitet unutar nas. Kabala opisuje prirodu Stvoritelja, viši svet i procese koji se tamo javljaju. Kada učimo o ovim procesima, o akcijama ljubavi i davanja, mi privlačimo silu od njih ka nama.

Ova projekcija viših stanja na naše postojeće stanje zove se „akcija reformišuće svetlosti“, „okružujuća svetlost“. Na kraju, okružujuća svetlost čini da žudimo za kvalitetom Stvoritelja.

Baal HaSulam objašnjava to na sledeći način: „Kroz žudnju i veliku želju da razumemo šta učimo, mi budimo iznad nas svetlosti koje okružuju naše duše... što nas dovodi bliže postizanju savršenstva.“

(“Uvod u učenje o Deset Sefirot”, Stav, 155)

четвртак, 14. мај 2015.

TAČKA U SRCU 4 - Duhovni svet

DUHOVNI SVETKada se otkrije duhovni svet 
mi otkrivamo blago
ili preciznije „ulog“,
novi sloj stvarnosti
koji je na našem „računu“
od početka.

Svet topline

Postoje trenuci kada nas iznenada obuzmu osećanja uzbuđenosti i ushićenja.

Osećamo da je svet oko nas prožet nekakvom silom, da se vazduh „zgušnjava“ i biva ispunjen nečim novim, da su svuda oko nas misli i namere usmerene ka nama, da je sve ispunjeno ljubavlju.

To se retko dešava. Ali ono što je važno jeste da će na kraju u srcu ostati jasan osećaj. To je duhovni svet, do onemere do koje ga mi postignemo.

Duhovni svet je večno carstvo čija je snaga ogromna. Osoba koja se popne makar na prvi, najmanji duhovni stepen stiče iskustvo duhovnog oseta koji je milionima puta veći od bilo čega do tada znanog.

TAČKA U SRCU 3 - Stvoritelj - dođi i vidi

STVORITELJ - DOĐI I VIDI


Ne postoji ništa osim Njega

Zamislite da ste novorođena beba
i vaš prvi osećaj je
da neko o vama brine.
Osećaj da postoji neko tako velik
ko pokazuje svoju toplinu, brigu
i blagost prema vama.

Vi ne možete još uvek da ga spoznate,
ali znate da on brine o vama,
čini sve što je dobro za vas
i vi ste u potpunosti pod njegovom kontrolom.

Ljudi će postepeno početi da osećaju
brižan i nadgledajući uticaj
Više Sile,

jedine sile na svetu.


Stvoritelj - dođi i vidi

Razne religije opisuju Stvoritelja kao nešto što je izvan nas. Kabala objašnjava da je zabranjeno zamišljati Stvoritelja poput bilo kakve slike, već da je Stvoritelj kvalitet koji postoji u svakome od nas.

Stvotitelj je osobina ljubavi i davanja. Značenje reči „Stvoritelj“ (Borre  na hebrejskom) jeste „Dođi i vidi“ (Bo u Re’e), u smislu – dođi i otkrij ovu osobinu unutar sebe.

Ne postoji spoljni, strani element za koji radimo! Mi radimo na ispravljanju nas samih, na postizanju osobina ljubavi i davanja, što znači Stvoritelja.

Osećaj Stvoritelja izgubili smo pre oko dve hiljade godina – bili smo izgnani i izgubili smo pravu sliku sveta. Počeli smo da mislimo da je Stvoritelj neko ko postoji odvojeno od nas i da On nije kvalitet koji se pojavljuje u nama. 

Umesto predstave o Stvoritelju kao primarnoj i najistaknutijoj osobini stvaranja, koja je zaodenuta nama, počeli smo da mislimo o Njemu kao o odvojenoj i nama tuđoj celini.

TAČKA U SRCU 2 - Еgo i ljubav

ЕGO I LJUBAVLjudski ego


Kada posmatram druge
moj ego budi zavist i mržnju
i želju da upravljam.

Ne želim drugima dobro
ili, u najmanju ruku, ne želim im ništa bolje nego sebi.

Želim im da malo uspeju,
jedan osrednji uspeh,
ali želim da svako vidi da sam ja uspešniji.


Vreme je da se oslobodimo

Naša priroda, kroz koju osećamo svet oko nas i to da smo živi i aktivni u njemu, jeste, zapravo, program koji oslikava određenu stvarnost za nas.

Nazvan je “Ego” – volja da primam i uživam poradi sebe, čak i kada je to na uštrb drugih.
Ovaj softver nas zaključava iznutra, uranja nas u sebe, odvlači nam svu pažnju i stvarno nas primorava da se usredsređujemo jedino na sebe.

Mi funkcionišemo prema ovom programu i ne možemo čak ni da razmatramo postojanje drugačije stvarnosti.

TAČKA U SRCU 1 - Tačka u srcu

TAČKA U SRCU -  IZVOR ZADOVOLJSTVA ZA MOJU DUŠUPREDGOVOR

Živimo u sasvim posebnom vremenu. Širom sveta ljudi su nezadovoljni svojim životima; osećaju da život treba da ponudi mnogo više i to žele.

Ova žudnja je buđenje „tačke u srcu“. Svi je mi imamo i ona sada počinje da se pojavljuje u milionima ljudi. Svaki od delova ove knjige je jedinstven i podstiče na razmišljanje, baveći se pažljivo i iskreno najdubljim pitanjima koja se tiču svih nas danas.

Na stranicama koje slede, takođe ćete naći prave poslastice iz mudrosti  sadržane u Knjizi Zohar (ključnoj knjizi u celoj kabali) kao i u nekim drugim kabalističkim tekstovima. Ova knjiga se ne bavi  podučavanjem kabale, već pre predstavljanjem izabranih ideja iz tog učenja. Vi ste pred kretanjem na putovanje kojim će se obuhvatiti dubine srca i visine misli.

Urednik

Mudrost kabale 
viša je nauka.
To je nauka o emocijama,
nauka o zadovoljstvu.

Samo izvolite, otvorite i kušajte.


Pojava „Tačke u srcu“ unutar nas
nagoveštava početak 
sasvim posebne avanture,
putovanje do čudesne zemlje

Dospeti iznad svojih snova

Zamisli na tren da ujutru, kada se probudiš, odjednom znaš najvažniji zakon koji postoji – zakon koji definiše sve.

Shvataš šta treba da činiš ili ne činiš kako bi izbegao svu bol, svu neprijatnost i patnju; sve ti je jasno i ti si poput deteta probuđen za život – pun poleta i bez ikakvih strahova ili sputanosti. Upravo ovako bi trebalo da živimo. 

I zaista, zašto ne? Zašto ponekad grešimo? Zašto udaramo u zidove, trpimo udrace i suočavamo se s problemima? Zašto moramo da budemo u tami?

Ukoliko otkrijemo ovaj najvažniji zakon, nećemo imati problema; znaćemo tačno kako da vodimo naš život i kako da dospemoiznad naših najneverovatnijih snova.

недеља, 08. март 2015.

BIT NAUKE KABALE - SLOBODA VOLJE 3Sloboda volje - lekcija 3
Izvor: Свобода воли - урок 3

Mi smo objasnili, da se nalazimo u vlasti četiri faktora razvoja. Naša bit jeste iskonsaka želja svakoga, njegov dio od opšte duše, koja se ne mijenja. Mi smo dužni dostići puno ispravljanje toga dijela.

Postoji opšta duša, koja se razdijelila na mnogo djelova, i svaki od nas predstavlja djelić u toj opštoj duši. Taj djelić spustio se do našeg svijeta pri silaženju opšte duše, koja se naziva Adam ili Adam Harishon. Po spuštanju odozgo, kada se taj djelić degradira u svojim željama, on postepeno osjeća svoje želje sve manjim i manjim po količini i kvalitetu.

Svi nivoi, po kojima se on spušta, ostaju u njemu u vidu reshimot, u vidu podataka. Kada ta čestica dostigne najniži dio našeg svijeta, ona dobija najniže po količini i kvalitetu želje, i sada se nalazi toliko nisko, da je odsječena čak od saznanja da postoje viši stepeni. Takvo stanje naziva se - "čovjek u našem svijetu".

Kada se čovjek nalazi u našem svijetu, u svojem najnižem stanju, njega karakterišu četiri parametra:

    - njegova iskonska želja, koja se sada nalazi u smanjenom obliku, no ne mijenja se: samo se sada pojavljuje najmanji dio te želje, ostali djelovi su skriveni.
    - zakoni razvitka te želje, taj nivo po kojemu je čovjek dužan podići se obratno u svoje početno stanje - su takođe neizmijenjeni;
     - uticaj unutrašnjih promjena (neophodnih za postepeno podizanje) i spoljašnjih;
     - sredina, koja se nalazi spolja i nameće nam svemoguće pozitivne i negativne uticaje.

Ako čovjek nađe sredinu, koja će uticati na njega pozitivno, ona će podstaći njega da brzo prođe kroz sva neophodna stanja. Organizujući oko sebe pravilno društvo, on se ne baca naprasno u svoja traženja, ne ulazi u tim traženjima desno ili lijevo.

петак, 20. фебруар 2015.

BIT NAUKE KABALE - SLOBODA VOLJE 2Sloboda volje - Lekcija 2

Četiri faktora

U svakom stvorenju postoje četiri opredeljujuća faktora.
     
Stvorenje je karakteristično po četiri parametra. Bilo koje njegovo stanja - sadašnje, prošlo, buduće, bilo koji dio, bilo koje svojstvo - izlazi iz tih parametara i karakterizuje se njima.

1. Osnova (temelj) - osnovni materijal danog  stvaranja, iz kojeg je ono nastalo.

Ta nepromjenljivost, je osnovno svojstvo stvaranja, poredak njegovog razvitka. Naprimjer, truljenje zrna pšenice u zemlji izaziva pojavljivanje nove klice pšenice isti tip - tačno to što je bilo i ranije. Slijedi da se ta svojstva (osnovna) ne mijenjaju. Zrno truli - spoljna forma upotpunosti isčezava, slično tome, kao kod našeg tijela koje še razlaže u zemlji, no osnova ostaje. 
     
Osnova - to je nešto duhovno, neka sila, koja ostaje poslije toga, kda spoljašnja forma nestane. Ona daje novi bijeg (novi život), sličan tome, kao kada naša duša primorava novo tiljelo da se rodi, da bi se obukla u njemu.

Što to znači - "naša duša primorava novo tijelo da se rodi, da bi se obukla u njemu"?

To znači, da taj informacioni dio, koji ostaje poslije toga, kada je tijelo u potpunosti istrunilo - isto tako, kako taj informacioni dio, koji ostaje poslije punog raspadanja zrna u zemlji - to je duhovna informacija, nemajući okolo sebe nikakviu materijalmu oblogu - prinuđena je ponovo izroditi, oko sebe, neku spoljašnj oblogu. 

To je ili reshimot (zapis, sjećanje, duhovni gen), koji je prinuđen raditi s Višom Svjetlošcu i stvoriti kli, ili duša (takođe reshimot), koja se nije realizovala i može se realizovati, samo ako bude obučena u tijelo. Nalazeći se u tijelo (u spoljnim svojstvima), ona postepeno realizuje sebe prelaskom iz "Lo - Lishma", iz egoističnih želja, u altruističke (kao zrno, koje je izgubilo svoju spoljašnju oblogu, i sada dobija novu). Ta nova obloga po svojoj biti biće takva, kao i prethodna, no u njoj će proizaći svamoguća modificiranja. 

Upravo ta spoljašnja modifikacija u postojanom unutrašnjem informacionom dijelu nas interesuje. Untrašnja se informacija ne mijenja, zato na njoj nema rada. Znam li ja što o njoj ili ne - meni to nije važno. Ja sam dužan više znati, kako ja mogu izmijeniti spoljašnju formu: što uraditi, da bi zrno postalo bolje, kvalitetnije, da bi u svakoj stabljici bilo više zrna. Što uraditi, da bi se čovjek (on svejedno rodiće se čovjekom) rodio mnogo duhovaniji, mnogo jačim, zdravijim i tako dalje - to je to što je meni neophodno znati.

BIT NAUKE KABALE - SLOBODA VOLJE 1Sloboda volje - Lekcija 1.
Uvod

U jednoj drijevnoj molitvi se govori: "Bože! Daj meni snage da izmijenim u mom životu to, što ja mogu promijeniti, daj mi hrabrosti prihvatiti to što nije u mojoj vlasti da promijenim, i daj mi mudrosti razlikovati jedno od drugoga" 

Na što upravo mi možemo uticati u našem životu? Da li nam je dovoljno dato slobode djelovanja, da bi mijenjali svoj život i sudbinu? Zašto čovjek prirodnim putem, od prirode, ne dobija to znanje.
Bez obzira na to, što u osnovi naše prirode leži lijen i zdrav egoizam - želja maksimalnog dobijanja pri minimalnim naporima, - zbog čega mi, za razliku od životinja, vršimo neefektivne postupke i stalno griješimo? 
Moguće, mi djelujemo tamo, gdje je već sve isprogramirano ranije, i naše bi učešće trebalo biti mnogo više pasivno? Moguće, u većini slučajeva "Anuška je već prosula ulje", već se dogodilo sve, što se trebalo dogoditi, samo se još nije otkrilo pred nama a mi smo ubijeđeni, da slijed događaja zavisi od nas? Možda bi, mi trebali da izmijenimo pristup k svom životu: ne odnositi se k njemu tako, kao da mi nešto riješavamo, nego prepustiti njemu da teče sam po sebi, sami se ukloniti i djelovati samo u tim sferama, koje su pod vlašću naših uticaja, tj izabrati, gdje mi stvarno možemo postupati slobodno, a gdje postupano automatski, i nije potrebno time se baviti.

Nerazumne postupke izvode djeca, zato što je njihov razvoj (tako je dato prirodom) slijedi nesvjesno ili pod uticajem instikta. Priroda ih tjera da postupaju tako ili inače, što bi oni učili. Odrasli čovjek određuje cilj i želja da ga dostigne daje mu energiju za kretanje ka tom cilju. Ali kada odrasli čovjek opredeljuje cilj, želju, sredstva itd, slobodan li je on pri tome, razumije li što radi, ili sami cilj koji on vidi, primorava ga da postupa tako i drugačije. 

Očigledno, mi griješimo upravo u ocjeni dometa naših mogućnosti dostizanja cilja. Mi želimo dostići nevjerovatno ili promojeniti to što nije u našoj vlasti. Priroda nam ne daje informaciju o tome u kojim postupcima mi djelujemo slobodno, a u kojim postoji samo iluzija slobodne volje. Priroda nam dozvoljava da griješimo - kako svakom čovjeku, tako i cijelom čovječanstvu.

понедељак, 09. фебруар 2015.

KROZ TAMU DO SVETLOSTI

5 MINUTA SVETLOSTIUkoliko sam ja u nekom stanju, to je stanje koje je dato mom nivou. Sa višeg nivoa meni je dat osjećaj da je viši nivo tama. Sa druge strane, data mi je mogućnost da osnažim sebe protiv tog mraka, kroz sigurnu okolinu, grupu i knjige. Jedno je u suprotnosti sa drugim, a ja sam u sredini i moram napraviti izbor: ukoliko je za mene važno da se popnem na viši nivo, onda se okrećem sigurnoj okolini, osnažen sam njome i dobijam moć da izađem na svjetlo kroz tamu. I osoba je uvijek u stanju slobodnog izbora i neće uspjeti bez truda.

Povezani istom energijom

Pitanje: Imamo mnogo novih prijatelje u Njemačkoj upravo sada, oni su sa nama i prilično su novi u ovoj mudrosti. Oni pitaju ukoliko možete da kažete nekoliko riječi o lekciji, kako se pridružiti? Koji je njen značaj?

Što želim reći? Moramo ići naprijed i napredovati zajedno. Kako nam Baal HaSulam piše nam u članku „Matan Tora“ (Otkrivenje pobožnosti) i u članku „Arvut“ (Međusobno jemstvo), sila kojom možemo probiti gvozdeni zid koji nas dijeli od duhovnog svijeta postoji samo u grupi i samo kada grupa zajedno ruši zid. 

To je nešto što nam je poznato iz ovog svijeta gdje pojedinac ne može sam dobiti bitku, već mora biti više povezanih ljudi koji pomažu jedni drugima. O tome smo naučili iz članka Matan Tora "Kao jedan čovjek sa jednim Srcem". Oni se ujedinjuju iznad ega i uzdižu sebe kroz čežnju za duhovnim, u tom slučaju to je veliki ego ali iznad njega je čežnja za duhovnošću.  

Na taj način vi preobraćujete sebe, vaš ego koji je do tada bio iznad, sada je ispod, a tačka u srcu podiže se na ljestvici važnosti i na taj način možemo biti rođeni u duhovnom svijetu sa našom egoističnom glavom koja je u donjem svijetu.

Kako bi bili u stanju da učinimo taj napad na duhovno, moramo ujediniti čitav naš svjetski Kli, koji broji dva miliona studenata. Desetine hiljada njih su povezani sa nama na jutarnjim lekcijama, cijeli svjtski Kli počinje da se povezuje oko lekcije kroz istu energiju u istom procesu. Deseci tisuća njih su povezani sa svima nama u jutarnjem satu, cijeli svijet Kli počinje biti povezani oko sat, u jednom energije, u jednom procesu. I tokom 24 sata na dan svi smo zajedno u jednoj misli, zatim se ona mijenja u sljedećih 24 sata i na taj način iz dana u dan smo zajedno. Moramo razmišljati kako se još više možemo povezati u našim željama, mislima i u učenju.


недеља, 04. јануар 2015.

JEZIK DAVANJA

5 MINUTA SVETLOSTISmjernice za učenje jezika Kabale

Postoje li neka jasna i brza pravila da se uči jezik, da bi se znao jezik pravilno? To je jezik davanja, iako se zove jezik kabale - što znači primanje. Svi jezici govore o tome kako davati, dakle, ono što treba jeste, da dok slušate, uvijek budete spremni, da saslušate savjete kako da imate želju za davanjem, kako da dajete.

Program učitelja za povezivanje sa Stvoriteljem

Ako osoba postigne duhovnost kroz jezik Biblije, da li je ona dostigla i jezik kabale takodje ili mora da to dobije kroz kabaliste, iako ona sama po sebi ima vec dostignutu duhovnost?

Dakle vi morate da apsorbujete jezik, što bi značilo, da apsorbujete program koji radi kod nekog, unutar nekog, ali kod vas još ne funkcionise. Kroz sve te primjere koje pokušavate da prekopirate kod sebe, da prekopirate i taj program. To je to što vam je dato. Ako ne, onda barem za nekog ko se nalazi pored vas kao primjer ovdje na ovom svijetu gdje on djeluje na vaša čula kroz koja vi i u koja želite da prodje to do vas, vi se tu držite za njegov odnos ka duhovnom, uprkos svim spoljnim uticajima van toga koje potpuno blokirate.

Vaš put u Njegovu unutrašnjost bez toga, jer kad vam Stvoritelj ne bi pružio takav primjer, bilo bi kao da bi vas ostavio potpuno odvojenog u duhovnosti  beznadežno.

Šta vam On daje tu?

On vam daje knjige. Nećete ništa moći duhovno da izvučete iz tih knjiga, nikada. Ne postoji tako nešto, koliko god da pokušavate da učite, koliko god neće biti uopšte vrijedno. Ne može se mudrac naučiti.

Sad prijatelji, neće moći da vam budu primjer, oni još nisu usvojili program - da želja za davanjem bude osnova života. Samo pod uslovom, da osoba poništi taj ego i probije taj zid da bi vidjela unutrašnjost Učitelja, ali nije jednostavno. Zaista nije jednostavno. On postaje integrisan sa njegovim duhovnim posmatranjima do te mjere, da on to može. Ako vi to shvatite to i uhvatite to, taj program, prihvatite Učiteljeve povezanosti sa Stvoriteljem, bar do neke mjere,  tada tek tada možete nastaviti dalje.

Nivo govora

Pitanje: Čuo sam nešto što me je malo uznemirilo: knjige možete da čitate koliko želite - nećete ništa naučiti, prijatelji – oni nemaju davanje, ne ugledajte se na njih? Morate da… 

Rav odgovara: Ne, ne, ne. Shvatite me, ja ne zabranjujem te stvari, samo kažem, te stvari ne ukidam, ne poričem, samo kažem da poput onoga što nam je On napisao, da jezik kabala i ostali jezici takodje, samo kroz taj način možete da apsorbujete taj jezik samo kroz taj način. Poput ovog našeg jezika u svijetu, samo na taj način možete naučiti jezik, samo od nekoga ko ga već govori. Ukoliko ste okruženi samo životinjama, vi ćete razumjeti samo jezik životinja. Morate da dobijete taj jezik, da vam se prenese od strane nekog ko ga već govori, neko ko će vas naučiti kako da govorite. To je sve.

Sad, šta je jezik? Jezik je ono čime komuniciramo izmedju ljudi. Dakle, šta je jezik je kojem vas uči Ucitelj? To je, kako da komuniciramo sa Stvoriteljem. To je kao unutrašnji program, kako da se povežete sa Njim.


STVORITELJ JE UNUTAR NAS

5 MINUTA SVETLOSTIKada kažete da nam Stvoritelj govori kroz naše emocije, koji je to jezik, kakav je to jezik?

Osoba bi trebala zapravo da razumije samu sebe. Mora da istraži i zahtjeva pomoć od spoljnjih sila, koje bi joj pomogle da sam sebe bolje spozna. Mora da zaroni u sebe i da shvati ko je on i šta je on. Tu je mjesto gdje on spoznaje Stvoritelja, gdje saznaje svoj korijen. Nije samo stvar, da mi zamišljamo da je ispred nas i da je cijeli svijet spolja i da je sam Stvoritelj spolja, to je iz jednostavnog razloga da mi to sebi lakše tako predstavimo.

Uzimanje forme Stvoritelja

Moramo da spoznamo svu dubinu stvaranja i da spoznamo kao što se kaže: kroz vaša djela vas poznajemo (po djelima vašim poznaćemo vas). Drugim riječima, unutar sebe dok se sistem ispravlja, vi ćete naći u svim tim radnjama, svim djelima, vi ćete spoznati vašeg Oca, vašeg Stvoritelja, tako da kažem.

Unutar vaše materije, dok vaša materija bude preuzimala sve višu i višu, naizgled višu formu, to cete shvatati, da jezik nije samo veza izmedju Svjetlosti i kli, već i razumijevanje same Svjetlosti, preuzimanje formi materije i Svjetlosti. To je program koji ulazi u vašu materiju i unutar nje gradi razne strukture i forme i preslaže ih na uvijek različite načine. To su 22 slova, zapravo, ali i to, kako su ona uredjena medjusobno.

Šta bi to značilo izmedju njih? Šta bi to znacilo? Pa to bi značilo, kako se vaša materija od koje ste sazdani oblikuje, mjenja, uvija, način kako sve više i više udišete Svjetlost i da ličite na Stvoritelja. A tad kada to dosegnete, vjerovatno to je jedna od poslednjih korekcija, tada vi razumijete silu koja vas je stvorila.

Značenje jezika

Ne mora se, nije pod obavezno znati hebrejski jezik. To govorimo svim našim učenicima, svim našim prijateljima, širom svijeta, svakome. Jer jezici i to da naglasim, jezici nisu obavezno oblici koje sam nacrtao na slici ili izrazi ili riječi na hebrejskom koji sada govorim, već je jezik veza izmedju želje i Svjetlosti koja njome upravlja.ŠTA DOBIJAM OD KABALISTIČKIH KNJIGA

5 MINUTA SVETLOSTINemoguće je prenijeti duhovna dostignuća na taj način što ćemo ih zapisivati, pa ih tako zapisane datI ljudima na čitanje. Jedino moguće je, kao što se to radi kad su u pitanju medicinske knjige, ako mogu tako da se izrazim, kada doktor piše knjigu namijenjenu pacijentima, kroz tu knjigu ne može im pružiti zdravlje. Tu im može dati savjete koje, ukoliko ih ispoštuju, uzdignuće sebe do nivoa da će biti zdravi.

Ovdje se radi o istoj stvari. Autori ovih knjiga nemaju namjeru da nam oslikaju duhovni svijet, nemaju namjeru da nam govore šta se dešava u duhovnom svijetu. Ove knjige nisu priče ili bajke o duhovnim silama, samim po sebi. Ove knjige su nam date da ukoliko prepoznamo šta nam one govore, na taj način ćemo biti u mogućnosti da preuredimo našu unutrašnjost, naše kvalitete, naše želje, namjere, čime ćemo moći da budemo poput božanskog, poput duhovnog.

Znači, namjera knjige nije da nam obezbijedi mudrost, to je potpuno pogrešno. Tu ne mogu ništa dobiti duhovno. Baš suprotno! To će me odvojiti od onoga ka čemu sam namjerio, udaljiće me od onoga šta je željeno.

Šta je to što je potrebno? Potrebno je da ja apsorbujem sve te sile i savjete iz knjige, kako da se promijenim da bih postao zdrav. Bolesna osoba koja čita medicinsku knjigu, ne želi ništa drugo osim da sazna kako da postane zdrava. Šta da uradi da bi ozdravio? Samo sa ovakvim pristupo smijemo prići knjizi. U suprotnom je to učenje mudrosti, koja se naziva napitak smrti.

Prva generacija – zadnja generacija

Moramo shvatiti da se nalazimo u jedinstvenoj situaciji. Mi smo posebna generacija. Mi smo prva generacija koja ulazi u poslednju, veliku ispravku, u smislu namjere, vremena koje je potrebno, u smislu istinitosti ili jasnosti poruke, konkretne realizacije. Mi smo u nekom talasu ili redu, gdje se ulazi u druge duše kroz nas, preko nas. Znači, za to će biti potrebno vremena. 

Ali za sve nove koji nam dolaze, za njih je potrebno puno manje vremena nego što je potrbno recimo nama, sada. Mi pripremamo teren za sledeće koji će da dođu. To je tako, kao što se dešavalo u svim predhodnim generacijama.

Istina je da neki ljudi ovdje uče 10 -15 godina i da ima onih koji dolaze recimo prvi put danas, sad počinju i mogu da postignu za samo 6 mjeseci ili godinu dana iste stvari koje su ovi stariji učili puno duže. Ovi pridošli, to postižu poput bebe koja se recimo danas rodila, a biće joj omogućeno da koristi sve što je moderni svijet za nju proizveo, nebitno da li je to tehnološki ili bilo koji drugi napredak. Znači, ta beba je dobila sve najbolje stvari koje je svijet u međuvremenu stvorio, počev od pelena pa do svega drugoga. 

To je ista stvar sa nama što se tiće pripreme cijelog svijeta za duhovno. Moramo prihvatiti tu ulogu i shvatiti da se čovječanstvo razvilo do ove tačke, a da mi dolazimo do neke nove tačke istorije i mi ćemo biti prva generacija poslednjih, zadnjih generacija, kao npr. početak kraja. Tako smo mi nešto kao prelazni oblik za druge, mi krčimo put za druge.
DOBIJATI UVID U DUHOVNO

5 MINUTA SVETLOSTIStvoritelj cijeni osobu shodno koliko sebe vidi u njoj. Drugim riječima, koliko ta osoba prihvata u sebi teret nebeske vječnosti, jer u mjeri koliko čovjek prihvata vječnost nebeskog carstva, u tolikoj mjeri ga svjetlost obasjava od vrha.

Koliko smo otvoreni, bar i malo, prema toj emociji da možemo odmah postići to, bez obzira u kojem se stanju trenutno nalazimo? 

Nije bitno da li sam početnik da ništa ne razumijem, da ništa ne znam, ukoliko ja učinim napor da se potrudim da stvarno želim da se uzdignem izviše ovoga svijeta, da osjetim da pripadam većoj dimenziji. To ne znači da odbacujem ono što već jesam ili što imam, već se ovdje pitanje postavlja gdje sam ja. Kao osoba koja je nečemu predana, ukoliko ja napravim taj trud, ja tu postajem sposoban da osjetim duhovnost bez ikakve predhodne pripreme.

Ja vam ovdje govorim znajući da ste vi početnici i da uvijek možete pitati svoje iskusnije prijatelje. Ovo se dešava: osoba koja uloži napor, koja stvarno želi u sebi da se uzdigne i potrudi se, kao što ovdje piše, ukoliko želite u ovom trenutku da u potpunosti pripadate duhovnom, onda ćete to osjetiti. Kroz ovaj svijet počećete da osjećate duhovni svijet, jer duhovnost ima određene kvalitete koji odgovaraju našem svijetu. Ta želja da sebe odvojimo, ne da izgubimo svijest, već se ovdje misli da ja želim da koristim ovaj život samo kao nešto što je neophodno, a sva moja svijest i srce će biti u većoj dimenziji, na većem nivou. 

Šta ja to mislim kad kažem vječnost. Kako ja mogu nešto da uradim za vječnost. Znači pitanje je - kako ja mogu nešto da uradim da to traje vječno?

Odgovor:  Je li tako, bolje mi je da sjednem, ah da, vaša žena gleda ovo.  Ali shvatili ste iz primjera, znači ili je upravo tako, potpuno tako ili je potpuno suprotno, Znači za sva vremena ja samo želim da budem tamo i ništa drugo, vrlo jednostavno. To je najveća stvar koja postoji, nema ništa ni približno tome, želja da budemo cijelo – jedno: jer duhovnost je cijelo (jedno). Onda proizilazi da ja tome, ako ne ništa drugo, treba barem da ličim. Treba da oponašam to.

To nije čak ni volja za davanjem. To je više neko stanje poput bebe koja želi svoju majku. To je nešto što nas vodi do momenta začeća, o čemu ćemo kasnije govoriti, da u nekom smislu, na neki način želimo da pripadamo duhovnom. 

Poput predanosti, želja da možemo, tu počinjemo da primamo svjetlost, osjećamo neku toplotu, neku silu, neki vjetar, vazduh oko nas, to je psihološka stvar. Kasnije to prerasta u nešto što počinjemo da razumijemo, što možemo postići, što je dostižno. Postoje brojni nivoi i ovo je moguće, moguće za početnika da počne da osjeća da stvarno želi da osjeti to, da želi tu povezanost, tu predanost nečemu što se nalazi na većem nivou.SNAGA OKOLINE

5 MINUTA SVETLOSTIUkoliko postoji okruženje, ukoliko postoji neko polje prepuno uticaja spolja, koje u sebi sadrži važnost Stvoritelja i važnost duhovnosti, ako čovjek postane sastavni dio toga polja, i kada počne da se osjeća dobro ili loše, to okruženje ga  usmjerava ka onome što je istina ili laž. 

Sami to nikada ne možete postići. Samostalno nikada ne možete otkriti pravu istinu, odnosno razlikovati istinito i lažno, jer to nije  ispitivanje u svijetu koji se prima, sve se svodi na važnost cilja, na podršku društva, okruženja, da se vi priključujete spolja. Onoga momenta kada se integrišete sa tom spoljnom silom, onda ona vas usmjerava da ne budete uronjeni u osjećaj gorčine ili slatkoće.

Kada se osjećam gorko ne želim ništa drugo da radim osim da pođem i zaspem. Sila koja dolazi iz tog polja tj. okruženja, uzdiže vašu svijest do tog nivoa, pobuđuje tu misao da morate da se uzdignete do raspoznavanja istinitog i lažnog. Onda se možda pomak neće vidjeti, ali nije važno, vi napredujete zbog toga što je to istina. Napredujem jer otkrivam moj status naspram Svjetlosti, zbog toga osjećam tu tamu. 

Umjesto da žudim za slatkim da dođe posle gorkog, na tom mjestu priželjkujem svjetlost - davanje. Toga treba da se držim i to treba da mi bude važno. Drugim riječima, tu odvajate sebe od želje za primanjem slatkog i gorkog i uzdižete se na nivo Masah (tj. zaslona, paravana), a to je mjesto gdje se usmjeravamo prema istinitom i lažnom. Tako nešto nije moguće uz pomoć naših posuda (kli), već samo uz pomoć spoljnih posuda, uz pomoć okruženja. Moramo o ovim stvarima više razmišljati, praviti proctor unutra, nije to tako komplikovano.

Stvaranje Stvoritelja

Ukoliko vi zaslužujete, u skladu sa vašom dušom, da sada budete ispravljeni da se uzdignete, onda počinjete da se osjećate kao da su vas doveli u novo okruženje. Ako ste dovedeni tu, to nije dovoljno, već se kaže ’’uzmite ga’’. To znači da se povežete sa njim na pravi način, a ne samo da ga slavite, da se povežete sa željama, da vidite kakvu vrstu želje ja trebam, a kakva mi nije potrebna. To je rad, rad na otkrivanju Stvoritelja. A kada se to dešava? Gdje ja mogu da pronađem, da otkrijem taj kvalitet koji se naziva Stvoritelj, odnosno potpuna bezrezervna želja za davanjem. 

Ja to pokušavam da okrijem unutar svog okruženja, jer nemam ni jednu drugu posudu koju bi mogao da definišem. Moje su posude, obije koje se nalaze na slici, ovo ovdje sam pravo ja. Znači ja i  okruženje. Ovo je JA, ali samo kad nisam razbijen. Drugim riječima ovo je moja posuda, moj Kli, sa Masahom, i samo u onoj mjeri u kojoj ja otkrivam posudu u toj mjeri otkrivam Stvoritelja. Riječ Stvoritelj dolazi od riječi koja znači dođi i otkri, dodji i vidi. Znači, bukvalno to je utisak u mojoj posudi, u mom Kli.

Moja veza sa prijateljima, ta recipročna veza, je način na koji mi stvaramo i vidimo Stvoritelja. Stvaramo sliku Stvoritelja unutar svojih posuda. Stvoritelj – to znači utisak unutar posude. Trenutno taj utisak je 0, nema ga. A mi moramo da formiramo tu želju za davanjem unutar nas i shodno tome, shodno davanju, mi ćemo osjetiti Stvoritelja, mi ćemo generisati taj kvalitet, tu osobinu unutar nas. 

Ime Stvoritelja koje znaci, dođi i vidi, ovo je nešto što ćete vidjeti, što ćete imati, a preko toga ne znate šta je. Svoj korijen dostižete stvaranjem tog kvaliteta, volje za davanjem. To je kao u našem svijetu. Recimo, ja sam upravu postao otac i samim tim ja sam postigao novo moga oca. Razumijem šta to znači biti otac. Shvatate li, ja sam stvorio sebe poput Stvoritelja i samim tim razumijem šta je Stvoritelj. 

Ovo je sve u skaldu sa društvom, postoji samo jedan način, jedna sprava, jedan alat.

JAVNO MIŠLJENJE I POJEDINACNI TRUD

5 MINUTA SVETLOSTIPostizanje višeg nivoa

Postizanje višeg nivoa je ono što neko, ko je na nižem nivou, ne može uraditi sam. To je prvo. To je kao u našem svijetu, beba - dijete može da se razvija jedino dobijajući obrazovanje od odraslih, koji to mogu mu omoguće, time što ga razumiju. Nivo po nivo, godinu za godinom, što god mu odgovara. Ono što prima zavisi od njegovog nivoa poništavanja. On nikada ne može da poštuje, shvati okruženje višeg nivoa, bolje nego sebe. Zato što su njegov um i srce mjehur i izvan toga, više od toga, on ne može da razumije. Jedan to nikada ne može da uradi, te se i kaže - svako sudi prema sebi. To je to. To je vaša posuda. 

Prihvatanje mišljenja društva

Zbog ovoga je postojala mogućnost, koja Vam je data, da koristite društvo kako biste se uspeli i počeli da razmatrate ono što je van Vas. To ćemo nazvati vjera iznad razuma. To znači da treba proširiti društvo koje nameće svoje razloge, svoja mišljenja, to me vodi i to se zove - vjera iznad razuma. Uzmimo to na ovaj način - recimo neko mi kaže coca cola je važna, ali ja je ne volim zaista. Ja volim vodu, ali oni me uvjeravaju, ubjeđuju, nagovaraju, opet i opet s vremena na vrijeme, kroz to javno mišljenje i na sve načine. Sve dok ne prihvatim da je njihovo mišljenje bolje od mog sopstevnog. Iznenada, osjećam promjenu kod sebe i počinjem da mislim, da je to zaista bolje. Ne držim se svog mišljenja, da je voda bolja i pijem coca colu, kako bih bio zajedno sa njima, kako bih bio povezan sa njima. Znači, ne držim se svog ranijeg mišljenja i prihvatam njihovo mišljenje, ne zato što nemam izbora. Ne, nego zato, što ja, zapravo, prihvatam njihovo mišljenje.

Trud ne nestaje

Postavljaju pitanje sa kabala kampa u Tel - Avivu. Na šta je Baal HaSulam mislio kada je kazao da čak i ako to ne dostignete to je velika privilegija?! 

Rav odgovara: Zato što sav trud koji ste Vi učinili ka Stvoritelju negdje se računa - faktički se negdje bilježi, bez obzira da li ste Vi to dostigli ili ne. Možda sam ja trebao da dostignem, ali nisam, trebalo je da to postignem prije mnogo vremena. To je zbog generacije, okruženja, Mi smo to zaslužili, dakle zavisim od njih. Osoba napreduje unutar čitavog sistema. U potpunosti napredujem uz slobodu izbora. Zbog toga neko mora da osjeti i treba da se osjeti odgovornim za čitav svijet. Zbog toga treba da shvatimo da su grupa i diseminacija naša krv. Nemoguće je postići bilo kakvo otkrovenje na drugi način. 

I svako od naših studenata, naših prijatelja treba da shvati, spozna da svi mi zavisimo od razvoja mreže ili sistema. To je kao embrion koji se uključuje, koji je dio toga, prvo ovaj organ, zatim onaj, Vi ne znate, dakle ne zna se da li on napreduje ili ne. Ako možda napredujete, onda idete brže nego neko s mjehurima. A ako ne, onda to djeluje na drugi način, ali to je i dalje stvar truda, ja se i dalje trudim. Ako ne uspijemo, to nije moj posao i kako se to mjeri. Ta mjera je vaša investicija, vaš trud. Ako ne uspijevam, znači da ne postoji potreba za mnom u opštem sistemu. Drugi, treba takođe da ulože svoj trud, ali nisu i zbog njih sam ja, van tog otkrovenja. Oni me stopiraju,. Ali ja i dalje ulažem dosta truda i uložio sam već dosta truda i trenutak kada oni budu na tom mjestu, bilo da su išli putem patnje ili napredovali na pravi način, tada se i ja probijem. U tome je značenje toga da trud ne isčezava.