недеља, 8. март 2015.

BIT NAUKE KABALE - SLOBODA VOLJE 3Sloboda volje - lekcija 3
Izvor: Свобода воли - урок 3

Mi smo objasnili, da se nalazimo u vlasti četiri faktora razvoja. Naša bit jeste iskonsaka želja svakoga, njegov dio od opšte duše, koja se ne mijenja. Mi smo dužni dostići puno ispravljanje toga dijela.

Postoji opšta duša, koja se razdijelila na mnogo djelova, i svaki od nas predstavlja djelić u toj opštoj duši. Taj djelić spustio se do našeg svijeta pri silaženju opšte duše, koja se naziva Adam ili Adam Harishon. Po spuštanju odozgo, kada se taj djelić degradira u svojim željama, on postepeno osjeća svoje želje sve manjim i manjim po količini i kvalitetu.

Svi nivoi, po kojima se on spušta, ostaju u njemu u vidu reshimot, u vidu podataka. Kada ta čestica dostigne najniži dio našeg svijeta, ona dobija najniže po količini i kvalitetu želje, i sada se nalazi toliko nisko, da je odsječena čak od saznanja da postoje viši stepeni. Takvo stanje naziva se - "čovjek u našem svijetu".

Kada se čovjek nalazi u našem svijetu, u svojem najnižem stanju, njega karakterišu četiri parametra:

    - njegova iskonska želja, koja se sada nalazi u smanjenom obliku, no ne mijenja se: samo se sada pojavljuje najmanji dio te želje, ostali djelovi su skriveni.
    - zakoni razvitka te želje, taj nivo po kojemu je čovjek dužan podići se obratno u svoje početno stanje - su takođe neizmijenjeni;
     - uticaj unutrašnjih promjena (neophodnih za postepeno podizanje) i spoljašnjih;
     - sredina, koja se nalazi spolja i nameće nam svemoguće pozitivne i negativne uticaje.

Ako čovjek nađe sredinu, koja će uticati na njega pozitivno, ona će podstaći njega da brzo prođe kroz sva neophodna stanja. Organizujući oko sebe pravilno društvo, on se ne baca naprasno u svoja traženja, ne ulazi u tim traženjima desno ili lijevo.