петак, 15. мај 2015.

TAČKA U SRCU 9 - Dodatak

DODATAKIntervju sa dr Mihailom Lajtmanom

Pitanje: Šta Vam je najvažnije u životu?

Odgovor: Diseminacija metode ispravke ljudskog ega u svetu. Ego je izvor svega zlog u svetu i samo njegova ispravka će doneti sreću u svetu.

Pitanje: Šta je suština života?

Odgovor: Suština života za svaku osobu je njena ispravka do tačke postizanja ljubavi prema svima iz njene okoline.

Pitanje: Šta uzrokuje pedofiliju, nezadovoljstvo, ratove, terorizam, pokvarenost, siromaštvo, nacionalni i religijski ekstremizam i zašto niko ne može da se izbori sa ovim zlom?

Odgovor: Svo zlo u svetu se izrodilo iz ljudske egoistične prirode. Od početka istorije ljudski ego je neprestano rastao i razvijao se, gurajući čovečanstvo da razvije društvo, da vlada i da pokori prirodu. Mi ne možemo obuzdati ego sami, alatima kojima trenutno raspolažemo.


Pitanje: Šta može da spasi Zemlju od ekološke katastrofe?

Odogovor: Samo promena stava ljudi prema okolini, što znači prema ljudima i prirodi. Moramo promeniti mržnju i želju da sve i svakoga iskorišćavamo u davanje i sveobuhvatnu ljubav.

Trebalo bi što pre osnovati komitet za spasavanje Zemlje od ljudske prirode, koji bi imao pristup svim medijima. Trebalo bi da kroz saradnju uči ljude kako da međusobno ispravno žive.

Pitanje: Kakvima biste vi voleli da vidite svet i čovečanstvo?

Odgovor: U budućnosti će svako otkriti da postoje elementi koji su međusobno potpuno povezani i međuzavisni u okviru jednog sistema, kao zupčanici u mašini. Svaki čin i misao proizilaziće iz potpune međusobne zavisnosti koja će biti otkrivena i ovo će naterati svakoga da dostigne zajedničku misao, plan i akciju da se promeni svet.

Pitanje: Koja je vaša omiljena izreka?

Odgovor: Život može da postoji samo onda kada su svi elementi u potpunoj harmoniji, kao u jednom savršenom organizmu. Izreka “Ljubi bližnjeg svoga kao sebe sama” upravo to izražava. Ova izreka se ne odnosi na neki željeni nivo morala, već na zakon koji održava život.


Novo obrazovanje za novi svet

1. Globalizacija je postala faktor koji utiče na finansijski, politički i kulturni razvoj. Ona je zahvatila međunarodno tržište, sve društvene tokove i živote svih nas. Međutim, ona ne rešava političke, finansijske, društvene, kulturne ili religijske probleme.

2. Da bismo pomogli ljudima da se prilagode novoj stvarnosti, potrebno je novo obrazovanje. Do sada, obrazovanje je organizovano kao deo egoističnog okvira i odvojenog sveta. Novo obrazovanje mora da dođe spontano, radije nego da proizađe iz bolnog uticaja prirode na nas, primoravajući nas da promenimo način razmišljanja, veze koje gradimo jedni sa drugima i da ih prilagođavamo globalizovanoj stvarnosti.

Suprotno promenama koje smo iskusili kroz istoriju, ovoga puta nam je data prilika da sami svesno izvršimo promenu i to ne iz prinude.

3. Zamena standardne kulture globalnom mora da se desi bez prinude (način na koji smo inače naviknuti). Na primer, trenutno mi prisiljavamo našu decu da uče prema starom sistemu, iako deca već pripadaju “novom čovečanstvu”. A mi instinktivno potiskujemo novo, čemu oni po prirodi teže.

4. Ovde bi, po prvi put u istoriji, trebalo da se ispolji edukativna uloga medija. Umesto da bude sumnjivo sredstvo informisanja, mediji treba da zadobiju poverenje, doprinoseći obrazovanju nove generacije. Ovo je upravo uloga medija, koje prate obrazovne institucije.

Sve promene u društvu treba da počnu od dna. One se moraju dotaći životnih standarda, moralnih principa i kulturno-religijskih tradicija. Novo neće uzurpirati staro, nego ga razviti prirodnim putem i bezbolno, otkrivajući globalizaciju prirode i društva.

5. Kabalističko obrazovanje nije prinudno, s obzirom da nema potrebe da svako dođe do istog nivoa znanja i kulture. Upravo suprotno, ima mesta za sve nivoe i kulture, s obzirom da kabalističko obrazovanje izdiže ljude iznad različitih kultura, konflikata, pojačavajući jedinstvo među njima.

Svaka osoba može da zadrži svoju religiju, kao što Baal HaSulam piše u Zapisima poslednje generacije. Kabalističko obrazovanje sprečava konflikte i sukobe između kultura, ideologija i nacija. 

6. Iako kabala vodi ljude do zajedničke svesnosti, pozivajući sve da deluju kao točkovi istog sistema, ne omalovažava ulogu pojedinca. Pre ili kasnije, svaka osoba će naći svoje mesto u mehanizmu, u inkluzivnoj povezanosti među svim ljudima i shvatiti pun potencijal koji joj je priroda dala.

Kroz takvo obrazovanje, u svetu se stvaraju ujednačeni principi egzistencije. Svest pojedinca se transformiše u svest grupe, praćena sveobuhvatnom svešću čovečanstva. Štaviše, kako Baal HaSulam piše, doći će do zamagljenja granica i pojaviće se ujedinjena civilizacija. 

Odvajanje od suverenosti, nestajanje jasnih granica i formiranje jedinstvenog duhovnog autoriteta neće se postići prinudom, već pre svešću o potrebi postizanja jednakosti osobina sa Stvoriteljem (osobina ljubavi i davanja). Takođe, masovno obrazovanje se može prikazivati putem TV emisija, a uz to i preko računara i igara na internetu.

7. Globalizacija uzrokuje osjećaj zgusnuća u svetu. Ipak, svest o ujednačenosti sistema duša pretvara svet u toplo i sigurno mesto.


Štivo za dalje čitanje


Kabala za početnike

Kabala za početnike je knjiga za sve one koji tragaju za odgovorima na suštinska životna pitanja.  Svi želimo znati zašto smo ovde, zašto postoji bol i kako možemo učiniti da više uživamo u životu. Četiri dela ove knjige donose nam pouzdane odgovore na ova pitanja, kao i jasna objašnjenja suštine kabale i njene praktične primene.

Deo Prvi razmatra otkriće mudrosti kabale, kako je ona razvijana i na kraju skrivana sve do našeg vremena. Deo Drugi nas uvodi u suštinu mudrosti kabale, uz pomoć deset jednostavnih crteža pomaže nam da razumemo strukturu duhovnih svetova i njihovog odnosa sa našim svetom. Deo Treći otkriva kabalističke koncepte koji su u velikoj meri nepoznati javnosti, a Deo Četvrti obrađuje praktična sredstvakoja vi i ja možemo uzeti današe živote učinimo boljim i prijatnijim za nas i našu decu.


Otkrivena kabala

Ovo je najjasnije napisan deo, jednostavan vodič za čitaoca  da  stvori osećaj  sveta  koji nas okružuje. Svako od njegovih šest poglavlja fokusira se na drugačiji pogled na mudrost kabale, osvetljavajući njena učenja i objašnjavajući ih pomoću različitih primera iz našeg svakodnevnog života.

Prva tri poglavlja u Otkrivenoj kabali objašnjavaju zašto je svet u stanju krize, kako naše rastuće želje podstiču napredak isto kao i otuđenost, te zašto je najveći razlog koji nas odvraća od postizanja pozitivne promene ukorenjen u našim dušama. Poglavlja od  četvrtog do šestog nude nam recept za pozitivnu promenu.  U ovim poglavljima, učimo kako možemo koristiti naše duše da bismo izgradili miran lični život koji će biti u skladu sa celom Kreacijom.


Čudesna mudrost

Ova knjiga pruža početni kurs o kabali. Kao i sve knjige koje su predstavljene ovde, Čudesna mudrost se temelji na autentičnim učenjima koja su kabalistički učitelji prenosili svojim učenicima hiljadama godina. U srcu knjige je serija lekcija koje otkrivaju prirodu mudrosti kabale i objašnjavaju način kako da se ona postigne.  Za svaku osobu koja se pita "Ko sam ja zapravo?" i "Zašto sam na ovoj planeti?", ova knjiga je preko potrebna.


Buđenje ka kabali

Izrazit, ličan i ispunjen očaravajućim stvarima uvod u tradiciju drevne mudrosti. U ovoj knjizi, Mihail Lajtman (Michael Laitman) pruža dublje razumevanje temeljnih učenja kabale, te kako koristeći njenu mudrost možete razjasniti svoj odnos sa drugima i svetom oko sebe.

Koristeći naučni, ali i poetski jezik, on istražuje najdublja pitanja duhovnosti i postojanja. Ovaj provokativan, jedinstven vodič podstaći će vas i osnažiti da gledate iznad sveta kakav jeste i ograničenja vašeg svakodnevnog života, postanete bliži Stvoritelju i dosegnete nove dubine duše. 


Kabala, nauka i svrha života 

Nauka objašnjava mehanizme koji održavaju život; Kabala objašnjava zašto život postoji; U knjizi Kabala, nauka i svrha života, Mihail Lajtman (Michael Laitman) kombinuje nauku i duhovnost u zadivljujućem dijalogu koji otkriva smisao života.

Hiljadama godina kabalisti su pisali da je svet celina podeljena u zasebna bića. Danas, najsavremenije znanje u kvantnoj fizici iznosi veoma sličnu ideju: na najosnovnijem nivou materije, svi smo, doslovno, jedno. 

Nauka dokazuje da je stvarnost pod uticajem posmatrača koji je istražuje, kabala takođe. Ali, kabala donosi još smeliji stav:  čak je i Stvoritelj, Tvorac realnosti, unutar posmatrača. Drugim rečima,Bog je u nama;  On ne postoji nigde drugde. Kad mi umremo, to čini i On.

Ovi koncepti velikog značaja predstavljeni su veoma jasno kako bi čak i čitaoci koji su novi u kabali ili u nauci mogli lako da ih razumeju. Dakle, ukoliko ste samo malo znatiželjni o tome zašto ste ovde, šta je smisao života i šta možete uraditi da više uživate u njemu, ova knjiga je za vas.


Od haosa do harmonije

Mnogi istraživači i naučnici slažu se s tim da je ego razlog opasnom stanju u kojem se svet danas nalazi. 

Laitmanova inovativna knjiga, ne pokazuje samo da je egoizam osnova sveukupne patnje ljudske istorije, već takođe pokazuje kako naše nedaće možemo okrenuti u užitke.

Knjiga sadrži jasnu analizu ljudske duše i njenih problema i daje “putokaz” za ono štoje potrebno da učinimo kako bismo ponovo bili srećni. Knjiga Od haosa do harmonije objašnjava kako se možemo uzdići na novi nivo postojanja na ličnom, društvenom, nacionalnom i međunarodnom nivou.


Dostizanje Viših Svetova

Iz predgovora knjizi Dostizanje Viših svetova: “...ne osećajući se dobro u večeri pred jevrejsku Novu godinu, septembra 1991. godine,  učitelj me je pozvao da priđemnjegovom krevetu i pružio mi svoju beležnicu, rekavši: "Uzmi je i uči iz nje". Sledećeg jutra preminuo je na mojim rukama, ostavljajući mene i mnoge svoje učenike bez vođstva u ovom svetu.

"Imao je običaj da kaže: ‘Želim da vas naučim da se okrenete Stvoritelju, a ne meni, jer jedino je On snaga, jedini izvor svega što postoji, jedini koji vam zaista može pomoći i samo čeka vaše molitve za pomoć.  Kada tražite pomoć u potrazi za slobodom od ropstva ovoga sveta i pomoć da se uzdignete iznad njega, pomoć da pronađete sebe i odredite smisao svog života, morate se okrenuti Stvoritelju, koji vam i šalje sve ove želje kako bi vas naterao da se obratite Njemu’”.  

Dostizanje Viših Svetova u sebi nosi sadržaj te beležnice, kao i druge inspirativne tekstove. Ova knjiga dopire do svih onih koji traže logičan, pouzdan način koji će im pomoći da razumeju pojave u ovom svetu. Ovaj fascinantan uvod u mudrost kabale prosvetliće um, osnažiti srce i pokrenuti čitaoce ka dubinama njihovih duša.


O Bnei Baruch-u

Bnei Baruch je međunarodna grupa kabalista koji dele mudrost kabale sa celim svetom. Materijal za učenje (na skoro 30 jezika) su originalni kabalistički tekstovi koji se prenose sa generacije na generaciju.


Istorija i nastanak

Nakon smrti njegovog učitelja Rava Baruch Shalom HaLevi Ashlag (Rabash) 1991. godine, Michael Laitman (profesor ontologije i teorije znanja, doktor filozofije i kabale i magistar mediscinske bio-kibernetike) osnovao je kabalističku studijsku grupu "Bnei Baruch". Naziv Bnei Baruch (Sinovi Baruch-a) odabrao je kao spomen na svog mentora, koga nije napuštao u dvanaest poslednjih godina njegovog života, od 1979. do 1991. godine. Dr Laitman bio je Ashlag-ov glavni učenik i lični asistent, te je prepoznat kao  naslednik Rabashove nastavne metode.

Rabash je bio sin prvenac i naslednik Rava Yehuda Leib HaLevi Ashlag, najvećeg  kabaliste 20.veka. Rav Ashlag je autor najmerodavniji i sveobuhvatnih komentara na Knjigu Zohar, pod nazivomSulamovi (Lestve) komentari. On je bio prvikoji je otkrio kompletnu metodu duhovnog uspona, a time je bio poznat kao Baal HaSulam (Vlasnik lestvi).

Bnei Baruch temelji celokupnu metodu učenja na putu koji su utrla ova dva velika duhovna lidera.  


Metod učenja

Jedinstveni metod učenja koji su razvili Baal HaSulam i njegov sin Rabash, svakodnevno se uči i primenjuje u Bnei Baruchu. Ova metoda se oslanja na autentične izvore Kabale, kao što su Knjiga Zohar - Rabina Shimon Bar-Yochaia, Drvo života - koju je napisao Ari, kao i Studija deset Sefirot - Baal HaSulama.

Dok se studiranje oslanja na autentične kabalističke izvore, ono se sprovodi upotrebom jednostavnog jezika i korišćenjem naučnog, savremenog pristupa. Jedinstvena kombinacija akademske metode učenja i ličnih iskustava širi perspektive studenata i nagrađuje ih novom percepcijom stvarnosti u kojoj žive. Onima koji su na duhovnom putu daju se neophodni alati da proučavaju sebe i stvarnost koja ih okružuje. 

Bnei Baruch je raznolik pokret desetina hiljada studenata širom sveta. Studenti mogu birati svoj put i intenzitet svojih studija u skladu sa svojim jedinstvenim uslovima i sposobnostima.


Poruka

Suština poruke koju širi Bnei Baruch je univerzalna: jedinstvo ljudi, jedinstvo nacija i ljubav među ljudima.

Hiljadama godina kabalisti nas uče da je ljubav među ljudima temelj svih ljudskih odnosa.

Ova ljubav preovladavala je u vreme Abrahama, Mojsija i grupe kabalista koji su osnovali kabalu. Ukoliko napravimo mesta za ove zrele, ali i dalje  moderne vrednosti, otkrićemo da imamo snage da razlike ostavimo po strani i da se ujedinimo.

Mudrost Kabale, skrivana milenijumima, čekala je vreme kada ćemo biti dovoljno razvijeni i spremni da sprovedemo njene poruke. Sada, ona se javlja kao mogućnost koja može da ujedini različite frakcije bilo gde, osnažujući nas kao pojedince i kao društvo, da se izborimo sa današnjim izazovima.


Aktivnosti

Bnei Baruch je osnovan na pretpostavci da "samo kroz širenje mudrosti kabale možemo biti nagrađeni potpunim iskupljenjem" (Baal HaSulam).

Stoga, Bnei Baruch nudi različite načine na koje ljudi mogu otkrivati svrhu svog života, pružajući pažljive smernice podjednako za početnike, kao i za napredne učenike.


Internet

Bnei Baruchov međunarodni website, www.kab.info, prezentuje autentičnu mudrost Kabale kroz korišćenje eseja, knjiga i originalnih tekstova. To je daleko najekspanzivniji izvor materijala autentične kabale na internetu, i sadrži jedinstvenu, veliku biblioteku za čitaoce kako bi mogli da temeljno istraže mudrost kabale. Osim toga, medijska arhiva, www.kabbalahmedia.info, sadrži hiljade medijskih priloga, knjiga za preuzimanje, kao i ogromam sabirni centar tekstova, video i audio fajlova na mnogim jezicima.

Bnei Baruch’s online Obrazovni centar nudi besplatne kurseve kabale za početnike, dozvoljavajući studentima da urone u ogromno znanje iz udobnosti sopstvenih domova.  

Dnevne lekcije dr Laitmana se takođe prikazuju uživo na www.kab.tv, zajedno sa pratećim komplementarnim tekstovima i dijagramima. Svi ovi servisi su besplatni.


Televizija

Bnei Baruch je u Izraelu osnovao svoj kanal (br. 66 na kablovskoj i satelitskoj mreži) na kome se 24 sata dnevno, sedam dana u sedmici emituje Kabbalah TV. Program se takođe emituje i na internetu, na sajtu www.kab.tv. 

Sve emisije su besplatne, a program je adaptiran za sve nivoe, od početničkog do najnaprednijeg. 


Konferencije

Dva puta godišnje, studenti se okupljaju na vikendima učenja i druženja u okviru konferencija na različitim lokacijama u SAD, kao i na godišnjem kongresu u Izraelu. Ova okupljanja čine osnovu za sastanak istomišljenika, za povezivanje i širenje jedinstvenog shvatanja mudrosti kabale.


Kabalističke knjige

Bnei Baruch izdaje autentične knjige koje je pisao Baal HaSulam, njegov sin Rabash, kao i knjige koje piše dr Michael Laitman. Knjige Rava Ashlaga i Rabasha su suštinske za potpuno razumevanje učenja izvorne kabale, objašnjene u Laitmanovim lekcijama.

Dr Laitman svoje knjige piše jasnim, modernim stilom, zasnovanim na ključnim konceptima Baal HaSulama. Ove knjige su ključna veza između današnjih čitalaca i originalnih tekstova. Sve knjige nalaze se u prodaji, a dostupne su i za besplatno preuzimanje.


Novine 

Besplatne novine Kabala Danas, Bnei Baruch pripema i distribuira na nekolika jezika, uključujući engleski, hebrejski, španski i ruski. Novine su u potpunosti apolitične i nekomercijalne i pisane su jasnim, modernim stilom. Svrha novina je razotkiravnje velikog znanja skrivenog u mudrosti kabale, na jedan jasan i interesantan način, besplatno za sve čitaoce širom sveta.


Kabala lekcije

Kao što su to kabalisti radili vekovima, Laitman drži dnevna predavanja. Predavanja se održavaju na hebrejskom jeziku, uz obezbeđen simultani prevod na sedam jezika (engleski, ruski, španski, francuski, nemački, italijanski i turski). Kao i sve ostalo, prenos uživo se ne naplaćuje.


Finansiranje

Bnei Baruch je neprofitna organizacija koja se bavi podučavanjem i širenjem mudrosti kabale. Kako bi sačuvali nezavisnost i čistoću namere, Bnei Baruch nije podržan, finansiran ili na bilo koji drugi način vezan za bilo koju vladinu ili političku organizaciju.

Imajući u vidu da je većina aktivnosti organizacije besplatna, osnovni izvor finansiranja gupnih aktivnosti su donacije i desetak koju obezbeđuju studenti na dobrovoljnoj osnovi, kao i sredstva dobijena od prodaje knjiga dr Laitmana.  


krajНема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.