петак, 15. мај 2015.

TAČKA U SRCU 9 - Dodatak

DODATAKIntervju sa dr Mihailom Lajtmanom

Pitanje: Šta Vam je najvažnije u životu?

Odgovor: Diseminacija metode ispravke ljudskog ega u svetu. Ego je izvor svega zlog u svetu i samo njegova ispravka će doneti sreću u svetu.

Pitanje: Šta je suština života?

Odgovor: Suština života za svaku osobu je njena ispravka do tačke postizanja ljubavi prema svima iz njene okoline.

Pitanje: Šta uzrokuje pedofiliju, nezadovoljstvo, ratove, terorizam, pokvarenost, siromaštvo, nacionalni i religijski ekstremizam i zašto niko ne može da se izbori sa ovim zlom?

Odgovor: Svo zlo u svetu se izrodilo iz ljudske egoistične prirode. Od početka istorije ljudski ego je neprestano rastao i razvijao se, gurajući čovečanstvo da razvije društvo, da vlada i da pokori prirodu. Mi ne možemo obuzdati ego sami, alatima kojima trenutno raspolažemo.

TAČKA U SRCU 8 - Mudrost kabale u kratkim crtama

MUDROST KABALE U KRATKIM CRTAMAStvaranje sveta

Pitanje: Kako se kabala odnosi prema protivrečnosti između stvaranja sveta pre 5770 godina i “Velikog praska”?

Veliki prasak se dogodio pre oko 14 milijardi godina. Uzrokovala ga je iskra više svetlosti koja je dotakla svoj najniži nivo – egoizam. Ova iskra je sadržavala u sebi svu materiju i energiju našeg sveta i iz nje je stvoren čitav kosmos.

Planeta Zemlja je stvorena pre oko 4,6  milijardi godina kao rezultat zgušnjavanja sunčevog sistema. Vremenom se Zemljina kora ohladila, formirala se atmosfera i život je započeo. Ništa od toga nije bilo slučajno. Sve što se događa je manifestacija informacije koja je prethodno postojala u prvobitnoj iskri svetlosti.

Nakon nežive prirode, pojavile su se biljke, zatim životinje i,na kraju, čovek. Tumačenje evolucije zasnovano na njenom spoljašnjem ispoljavanju – da vrste evoluiraju iz drugih vrsta, koje zatim evoluiraju u još više vrsta – je netačno. 

Razlog za pojavljivanje svakog detalja u prirodi je informacija koja je prvobitno ukorenjena u iskri svetlosti. Kabala objašnjava evoluciju kao proces odmotavanja delića podataka (geni), nazvanih Reshimot (sećanja).

Čovek se razvio od majmuna pre više stotina hiljada godina, kako piše ARI (Isak Luria) u Drvetu života. Međutim, samo pre 5770 godina (kako je napisano u ovoj knjizi) prva tačka u srcu je probuđena u ljudskom biću. Njegovo ime je bilo Adam, iz stiha Adame la’Elion (“Biću poput Najvišeg” Isak, 14:14). Njegovo ime je odražavalo njegovu želju da liči na Stvoritelja.

Dan kada je Adam otkrio duhovni svet zove se “dan Stvaranja”. Tada je čovečanstvo prvi put dotaklo duhovni svet i zato je to tačka od koje počinje hebrejsko računanje godina. Prema planu Stvaranja, tokom 6000 godina svi mi moramo da dostignemo nivo Stvoritelja. To će se zvati “kraj korekcije” (ljudskog ega).


TAČKA U SRCU 7 - Građenje novog sveta

GRAĐENJE NOVOG SVETAKada će  stvari ovde konačno biti u redu?
Kada svako od nas bude mislio
ne samo o sebi
već o svakome.


Zato, izaberi život

Mnogi mi se obraćaju zabrinuti za budućnost. Naša budućnost zavisi od razumevanja šta se dešava. Kada razumemo misao stvaranja, otkrićemo da smo srećni, samouvereni i celoviti. 

Sve do 21. veka, mi, u stvari, nismo imali slobodu volje. Razvijali smo se na prinudni, automatizovani način, uz neprestano povećanje egoističnih poriva.  

Sada, kada je ljudski ego kulminirao, nastaje mogućnost za slobodu izbora. Sada se možemo uzdići iznad svoje egoistične prirode i prestati da budemo zavisni od nje. 

Ako iskoristimo tu priliku, uzdićićemo se direktno (i najmanje bolno) do druge prirode, druge dimenzije stvarnosti, drugog osećaja života – u celom obimu stvarnosti, u večnosti i savršenstvu.

Plan prirode će biti izvršen, izabrali mi put svesnog prelaska u višu dimenziju ili ne, kao što je bilo do danas. Međutim, bez našeg učešća to će biti praćeno bolnim uticajem „pritiska evolucije“ na nas. 

Mi smo jedina inteligentna bića na svetu i sve je stvoreno za nas, jer smo mi jedini koji se mogu uzdići do više dimenzije.

Zadatak je ozbiljan, cilj je predivan. Trenutno stanje čovečanstva zahteva traganje; dakle, situacija je povoljna. Zbog toga, ja ne prilazim tome sa strepnjom, već, radije, sa mnogo nade. 

TAČKA U SRCU 6 - Emocije i stanja

EMOCIJE I STANJANemoj da nagađaš, preuzmi kotrolu nad sudbinom!


Čovek ne zna šta će mu se desiti
već u sledećem momentu. 
Teško je to prihvatiti.
Ne samo da želim da znam budućnost,
ja želim njome da upravljam.
Meni nisu potrebni proroci,
već viši duhovni instrument
koji će mi ukazati na moju buduću formu.


Želja koja pali svetlo

Tama je nedostatak povezanosti sa drugima.
Kao strujno kolo
čiji su delovi nepovezani
i sprečavaju protok struje.

Ako istinski želite da se povežete,
ta želja će upaliti svetlo.


Stid — motor razvoja

Da bismo izbegli osećaj stida, moramo stalno da se prilagođavamo normama ponašanja. 

Sve što radimo u ovom svetu, osim obezbeđivanja osnovnog, vođeno je našom potrebom da izbegnemo stid. 

Zašto je tako? Ovo proizilazi iz drevnog korena, sa početka Stvaranja koje prethodi formiranju sveta i svega u njemu.  

Stvoritelj (volja za davanjem) je stvorio stvorenje (volja za primanjem) i ispunio ga svetlošću (zadovoljstvo). Nakon što je stvorenje uživalo u svetlosti, ono je uočilo da postoji neko viši koji ga ispunjava tom svetlošću i to je uzrokovalo da oseti stid. Stid je prva reakcija stvorenja na njegov osećaj Stvoritelja; dakle, taj osećaj Stvoritelja je jedino čime se moramo dopuniti da bi se izjednačili sa Njim. 

To je takođe razlog zašto u našem svetu, koji je rezultat Višeg Sveta, osećaj stida u svim svojim oblicima upravlja svakom našom akcijom.


TAČKA U SRCU 5 - Metoda korekcije

METODA KOREKCIJEOkružujuća Svetlost

Dan za danom, dolazimo do toga da shvatimo da se, dokle god ego vlada, kraj sveta približava i da moramo da izaberemo život i ljubav. Ali, bez pomoći nećemo biti u stanju da prevaziđemo svoj ego, jer tako smo rođeni. Da bismo to učinili, potrebna nam je spoljna sila koja ne postoji u našem svetu. Zato nam je data metoda ispravke – kabala. 

U mudrosti kabale postoji naročita sila, ona  koja može da stvori novi kvalitet unutar nas. Kabala opisuje prirodu Stvoritelja, viši svet i procese koji se tamo javljaju. Kada učimo o ovim procesima, o akcijama ljubavi i davanja, mi privlačimo silu od njih ka nama.

Ova projekcija viših stanja na naše postojeće stanje zove se „akcija reformišuće svetlosti“, „okružujuća svetlost“. Na kraju, okružujuća svetlost čini da žudimo za kvalitetom Stvoritelja.

Baal HaSulam objašnjava to na sledeći način: „Kroz žudnju i veliku želju da razumemo šta učimo, mi budimo iznad nas svetlosti koje okružuju naše duše... što nas dovodi bliže postizanju savršenstva.“

(“Uvod u učenje o Deset Sefirot”, Stav, 155)

четвртак, 14. мај 2015.

TAČKA U SRCU 4 - Duhovni svet

DUHOVNI SVETKada se otkrije duhovni svet 
mi otkrivamo blago
ili preciznije „ulog“,
novi sloj stvarnosti
koji je na našem „računu“
od početka.

Svet topline

Postoje trenuci kada nas iznenada obuzmu osećanja uzbuđenosti i ushićenja.

Osećamo da je svet oko nas prožet nekakvom silom, da se vazduh „zgušnjava“ i biva ispunjen nečim novim, da su svuda oko nas misli i namere usmerene ka nama, da je sve ispunjeno ljubavlju.

To se retko dešava. Ali ono što je važno jeste da će na kraju u srcu ostati jasan osećaj. To je duhovni svet, do onemere do koje ga mi postignemo.

Duhovni svet je večno carstvo čija je snaga ogromna. Osoba koja se popne makar na prvi, najmanji duhovni stepen stiče iskustvo duhovnog oseta koji je milionima puta veći od bilo čega do tada znanog.

TAČKA U SRCU 3 - Stvoritelj - dođi i vidi

STVORITELJ - DOĐI I VIDI


Ne postoji ništa osim Njega

Zamislite da ste novorođena beba
i vaš prvi osećaj je
da neko o vama brine.
Osećaj da postoji neko tako velik
ko pokazuje svoju toplinu, brigu
i blagost prema vama.

Vi ne možete još uvek da ga spoznate,
ali znate da on brine o vama,
čini sve što je dobro za vas
i vi ste u potpunosti pod njegovom kontrolom.

Ljudi će postepeno početi da osećaju
brižan i nadgledajući uticaj
Više Sile,

jedine sile na svetu.


Stvoritelj - dođi i vidi

Razne religije opisuju Stvoritelja kao nešto što je izvan nas. Kabala objašnjava da je zabranjeno zamišljati Stvoritelja poput bilo kakve slike, već da je Stvoritelj kvalitet koji postoji u svakome od nas.

Stvotitelj je osobina ljubavi i davanja. Značenje reči „Stvoritelj“ (Borre  na hebrejskom) jeste „Dođi i vidi“ (Bo u Re’e), u smislu – dođi i otkrij ovu osobinu unutar sebe.

Ne postoji spoljni, strani element za koji radimo! Mi radimo na ispravljanju nas samih, na postizanju osobina ljubavi i davanja, što znači Stvoritelja.

Osećaj Stvoritelja izgubili smo pre oko dve hiljade godina – bili smo izgnani i izgubili smo pravu sliku sveta. Počeli smo da mislimo da je Stvoritelj neko ko postoji odvojeno od nas i da On nije kvalitet koji se pojavljuje u nama. 

Umesto predstave o Stvoritelju kao primarnoj i najistaknutijoj osobini stvaranja, koja je zaodenuta nama, počeli smo da mislimo o Njemu kao o odvojenoj i nama tuđoj celini.

TAČKA U SRCU 2 - Еgo i ljubav

ЕGO I LJUBAVLjudski ego


Kada posmatram druge
moj ego budi zavist i mržnju
i želju da upravljam.

Ne želim drugima dobro
ili, u najmanju ruku, ne želim im ništa bolje nego sebi.

Želim im da malo uspeju,
jedan osrednji uspeh,
ali želim da svako vidi da sam ja uspešniji.


Vreme je da se oslobodimo

Naša priroda, kroz koju osećamo svet oko nas i to da smo živi i aktivni u njemu, jeste, zapravo, program koji oslikava određenu stvarnost za nas.

Nazvan je “Ego” – volja da primam i uživam poradi sebe, čak i kada je to na uštrb drugih.
Ovaj softver nas zaključava iznutra, uranja nas u sebe, odvlači nam svu pažnju i stvarno nas primorava da se usredsređujemo jedino na sebe.

Mi funkcionišemo prema ovom programu i ne možemo čak ni da razmatramo postojanje drugačije stvarnosti.

TAČKA U SRCU 1 - Tačka u srcu

TAČKA U SRCU -  IZVOR ZADOVOLJSTVA ZA MOJU DUŠUPREDGOVOR

Živimo u sasvim posebnom vremenu. Širom sveta ljudi su nezadovoljni svojim životima; osećaju da život treba da ponudi mnogo više i to žele.

Ova žudnja je buđenje „tačke u srcu“. Svi je mi imamo i ona sada počinje da se pojavljuje u milionima ljudi. Svaki od delova ove knjige je jedinstven i podstiče na razmišljanje, baveći se pažljivo i iskreno najdubljim pitanjima koja se tiču svih nas danas.

Na stranicama koje slede, takođe ćete naći prave poslastice iz mudrosti  sadržane u Knjizi Zohar (ključnoj knjizi u celoj kabali) kao i u nekim drugim kabalističkim tekstovima. Ova knjiga se ne bavi  podučavanjem kabale, već pre predstavljanjem izabranih ideja iz tog učenja. Vi ste pred kretanjem na putovanje kojim će se obuhvatiti dubine srca i visine misli.

Urednik

Mudrost kabale 
viša je nauka.
To je nauka o emocijama,
nauka o zadovoljstvu.

Samo izvolite, otvorite i kušajte.


Pojava „Tačke u srcu“ unutar nas
nagoveštava početak 
sasvim posebne avanture,
putovanje do čudesne zemlje

Dospeti iznad svojih snova

Zamisli na tren da ujutru, kada se probudiš, odjednom znaš najvažniji zakon koji postoji – zakon koji definiše sve.

Shvataš šta treba da činiš ili ne činiš kako bi izbegao svu bol, svu neprijatnost i patnju; sve ti je jasno i ti si poput deteta probuđen za život – pun poleta i bez ikakvih strahova ili sputanosti. Upravo ovako bi trebalo da živimo. 

I zaista, zašto ne? Zašto ponekad grešimo? Zašto udaramo u zidove, trpimo udrace i suočavamo se s problemima? Zašto moramo da budemo u tami?

Ukoliko otkrijemo ovaj najvažniji zakon, nećemo imati problema; znaćemo tačno kako da vodimo naš život i kako da dospemoiznad naših najneverovatnijih snova.