четвртак, 14. мај 2015.

TAČKA U SRCU 1 - Tačka u srcu

TAČKA U SRCU -  IZVOR ZADOVOLJSTVA ZA MOJU DUŠUPREDGOVOR

Živimo u sasvim posebnom vremenu. Širom sveta ljudi su nezadovoljni svojim životima; osećaju da život treba da ponudi mnogo više i to žele.

Ova žudnja je buđenje „tačke u srcu“. Svi je mi imamo i ona sada počinje da se pojavljuje u milionima ljudi. Svaki od delova ove knjige je jedinstven i podstiče na razmišljanje, baveći se pažljivo i iskreno najdubljim pitanjima koja se tiču svih nas danas.

Na stranicama koje slede, takođe ćete naći prave poslastice iz mudrosti  sadržane u Knjizi Zohar (ključnoj knjizi u celoj kabali) kao i u nekim drugim kabalističkim tekstovima. Ova knjiga se ne bavi  podučavanjem kabale, već pre predstavljanjem izabranih ideja iz tog učenja. Vi ste pred kretanjem na putovanje kojim će se obuhvatiti dubine srca i visine misli.

Urednik

Mudrost kabale 
viša je nauka.
To je nauka o emocijama,
nauka o zadovoljstvu.

Samo izvolite, otvorite i kušajte.


Pojava „Tačke u srcu“ unutar nas
nagoveštava početak 
sasvim posebne avanture,
putovanje do čudesne zemlje

Dospeti iznad svojih snova

Zamisli na tren da ujutru, kada se probudiš, odjednom znaš najvažniji zakon koji postoji – zakon koji definiše sve.

Shvataš šta treba da činiš ili ne činiš kako bi izbegao svu bol, svu neprijatnost i patnju; sve ti je jasno i ti si poput deteta probuđen za život – pun poleta i bez ikakvih strahova ili sputanosti. Upravo ovako bi trebalo da živimo. 

I zaista, zašto ne? Zašto ponekad grešimo? Zašto udaramo u zidove, trpimo udrace i suočavamo se s problemima? Zašto moramo da budemo u tami?

Ukoliko otkrijemo ovaj najvažniji zakon, nećemo imati problema; znaćemo tačno kako da vodimo naš život i kako da dospemoiznad naših najneverovatnijih snova.


Viši zakon

Mudrost kabale je nauka koja otkriva da je čitavo stvaranje vođeno sa višeg mesta. Celokupnom stvarnošću upravlja opšti zakon koji zovemo „zakon prirode“ ili „zakon Stvoritelja“. To je zakon okružujuće ljubavi, sklada i dobrodušnosti. Kabala nam daje priliku da otkrijemo ovaj zakon i da svoje živote vodimo u skladu s njim.

Koliko je važno da poznajemo osnovne zakone fizike, hemije i biologije kako bismo vodili normalan život, toliko je važno da poznajemo i mudrost kabale. Razumevanje opšteg zakona stvaranja i življenje u skladu sa njim poštedeće nas patnji, ratova i prirodnih katastrofa, dovodeći nas do stanja ravnoteže i sklada.

Opšti zakon prirode – Stvoritelj – ljubav i davanje

„Čovek je zarobljen u svim svojim radnjama,
okovan gvozdenim lancima
pogledima i navikama drugih,
koji čine društvo“

Veliki kabalista Rav Yehuda Ashlag, poznat kao Baal HaSulam
objašnjava ovo u svom eseju  „Sloboda“


Ovaj maraton je istrčan

Možemo misliti da sve imamo, ali ništa nas više ne zadovoljava.

Još uvek igramo igru i jurimo za prolaznim ciljevima koje zamišljamo kao zadovoljstva poput novca, časti i moći. Nakon svega, šta još ostaje da se učini u ovom životu?

Ugledamo se jedni na druge i bez razmišljanja pratimo tekući trend. Govorimo sebi: „Ukoliko se ponašam poput svih ostalih, osećaću se dobro“. Zatim, biramo nekakav maglovit, prijatan cilj i jurimo za njim, nadajući se da ćemo izbeći prazninu.

Mi neprestano moramo da budemo okupirani nečim ili će večna pitanja početi da nas proganjaju: „Zbog čega živim? Šta se događa sa mojim životom?“.

Ali, pre ili kasnije, tačka u našim srcima će se probuditi i tada nećemo moći da budemo fokusirani na ovozemaljske stvari.

Odjednom, shvatićemo da je ova jurnjava unapred osmišljena kako bi naš um odvukla od onoga što je najvažnije. 

Sve dok zatvaramo oči izbegavajući da stvarno vidimo, mi ćemo trčati uporedo sa gomilom. Ali mi smo iscrpeli svoju snagu. Dok svi drugi još uvek trče za nekim ciljem, mi smo odustali. Više nam on nije primamljiv; zapravo, postaje nam besmislen.

Naša volja se toliko produbila i više nam ne dozvoljava da se zadovoljavamo samo ovozemaljskim ciljevima. Tada počinjemo da tragamo za onim višim ciljem.


„Svetlost Klipot“ (Ljuske)
je kada nam izgleda
da bismo bili srećni
ukoliko bismo imali milion dolara

Nit ka ljubavi 

Jednom, a možda i nekoliko puta u životu,
u svakome od nas
probudi se tačka u srcu.

Povremeno ti se čini da si prazan,
povremenose osećaš nesrećno
bez nekog posebnog razloga.

U drugim prilikama su ti razlozi 
naizgled globalni, ovozemaljski,
čak porodični.

Pomisliš: „Proći će, 
oluja će se smiriti
i sve će opet biti dobro“.

Možda nećeš razumeti,
ali to je način na koji se tačka u srcu
u tebi probudila.

To je početak duše,
prvi korak ka otkrivanju ljubavi.

Paket za tebe

Kada se bilo kakva misao o smislu života probudi u nama, to je znak da nas je Stvoritelj pozvao da stupimo u vezu sa Njim, da postignemo cilj.

To je kao da je dostavljač kucao na naša vrata i rekao: „Paket za tebe!“ – Ovako stiže poziv. Moramo da otvorimo vrata, primimo paket, otvorimo ga, a zatim da iz njegove sadržine prepoznamo pošiljaoca i kakoda odgovorimo na to. 

Čujemo kucanje na vratima, ali oklevamo sedeći na sofi, isuviše lenji da ustanemo. Dovikujemo poštaru: „Ostavi pošiljku pored vrata, pokupiću je kasnije!“

Ovakvim ponašanjem buđenje se proćerda i ko zna kada će doći sledeći trenutak da osetimo kucanje na vratima svoga srca. 

Kada primimo poziv treba hitro da reagujemo i damo sve od sebe da otkrijemo šta je u paketu, zatim da otkrijemo adresu Pošiljaoca i zakucamo na Njegova vrata.

Otkrivanje Stvoritelja – Otkrivanje duhovnog sveta unutar nas


Ovde i sada

Ka duhovnom svetu 
se ne može putovati vozom;
ni leteti ka njemu se ne može
zato što je on unutar nas.

Treba samo da
 probudimo osećaj duhovnosti u nama,
izoštrimo naša čula
proširimo našu percepciju
na sve što se upravo dešava.

Tada ćemo zateći sebe u beskrajnoj, 
divnoj avanturi
koja će nas zadiviti.

I od tada nadalje
ona neće prestati da se razvija.

Dugme

Mi, trenutno, gledamo sliku ovog sveta kao da svi pratimo program na istom TV kanalu. Toliko smo se na to navikli da čak ne možemo ni da zamislimo da postolji i neki drugi kanal.

Jednoga dana to postane pomalo dosadno. Tačka u srcu je probuđena u nama i želja da promenimo kanal raste unutar nas. Pre toga nismo čak mogli ni da zamislimo da je tako nešto moguće.

Postepeno, počinjemo da shvatamo da možemo da promenimo kanal, ali samo ukoliko to zaista želimo. Naša želja je dugme koje može da promeni kanal.   

Čim budemo spremni, drugi kanal će se automatski uključiti. Neće time prvi kanal nestati, već će drugi biti pridodat: gledaćemo prvi kanal uz svest da je ovaj drugi u pozadini. Tako, dva sveta će se spojiti unutar nas u jedinstven i sveobuhvatan sklad.

nastaviće se


1 коментар:

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.