уторак, 21. јул 2020.

KOJI JE ZNAČAJ GEMATRIJE"Koji je značaj Gematrije?"

Gematrija je posebno čovjekovo ili duševno unutrašnje stanje, koje se sastoji od duhovne želje (koja se naziva "Kli" - "posuda") i duhovne Svjetlosti (nazvane "Or") koja ispunjava tu želju.

To je način bilježenja konačnog stanja duše. Sveukupnost osjećanja, opažanja, stanja, sjećanja i namjera kroz koje duša prolazi, može se izraziti pomoću značenja slova ili niza slova poznatih kao "Gematrija".


Od davnina su kabalisti, tj. ljudi koji postižu dušu i povećavaju bliskost sa uzročnom  snagom života što su ljubav i davanje - u Kabali poznato kao "Stvoritelj", bilježili podatke o duhovnim stanjima koja doživljavaju, i svi ti zapisi poznati su kao Gematrija.

Drugim riječima, kada postignemo dušu, mi počinjemo da opažamo kroz novo čulo koje se naziva „ekran“ („Masah“), što je namjera koja vrši izjednačavanje između Svjetlosti Stvoritelja („Or“) i želje („Kli“) stvorenog stvorenja. Gematrija, u našem svijetu, na taj način postaje odraz onoga što opažamo kroz ekran - Masah.

U čemu je onda značaj Gematrije, tj. bilježenja duhovnih stanja u našem svetu?

Značaj je u tome što kada čitamo grupe slova i same riječi, mi ne čitamo jednostavno samo priče, basne, parabole ili bilo koje druge korporalne informacije, već prelazimo iz jedne duhovne želje u drugu, otkrivajući našu dušu, tj. našu sve veću bliskost sa Stvoriteljem, kroz promenu slova i njihovih sekvenci.

Svako slovo u Gematriji je duhovni simbol, a svaka riječ je matrica. To je poput šifrovanog tajnog koda gdje svaka riječ, svako slovo, niz slova i riječi, kao i i korijen svake riječi proizilaze iz odnosa Svjetlosti, kvaliteta Stvoritelja i posude-duše.

Što više Gematriji pristupimo sa namjerom da dosegnemo našu dušu, to ćemo više osjećati sklad koji je utisnut u povezanost prirodnih sila koje se izražavaju kroz slova.

Kabalisti su stvorili hebrejski jezik da bi iskazali svoja duhovna postizanja, a kao dodatak na 22 hebrejska slova, postoje i ekspresivne tačke, nazvane „TANTA“ („Taamim, Nekudot, Tagin, Otiot“), koje izražavaju povezanost i razvoj slova.

22 slova hebrejske abecede su podijeljena na:

9 slova iz Bina;
9 slova Zeir Anpin;
4 slova iz Malhut i
još 5 slova na krajevima riječi.

Pet slova na krajevima riječi simbolišu pozicioniranje na Parsa. Izlazak Svjetlosti gradi ekspresivne tačke (TANTA) koje nestaju. Samoglasnici se gotovo nikada ne koriste. Oni su samo nagoviješteni.

Konačno, značaj Gematrije, riječi, slova i njihovih sekvenci je u tome što oni sadrže otkrivanje Stvoritelja stvorenim stvorenjima, i čitajući ih, mi možemo da privučemo takav uticaj na sebe, koji će nas približiti otkrivanju povezanosti naših duša sa njihovim Stvoriteljem. 


Autor:
  Dr Mihael Lajtman

понедељак, 20. јул 2020.

O SVETLOSTI I TAMIO svetlosti i tami

Tora počinje činjenicom da je Stvoritelj stvorio nebo i zemlju, dan i noć, tamu i svetlost - suprotna stanja. Ovde sve počinje. 

Stvoritelj uvek daje dan, svetlost. A noć, tamu, osećamo tamo gde za nas nema svetlosti. Mi moramo da ispravimo ovaj osećaj noći, tame, da dovedemo sebe u takvo stanje gde tama sija kao svetlost i postaje poput dana.

Proizlazi da u bilo kom stanju, mi moramo da osetimo dan, prisustvo Stvoritelja. Ako osetim noć, tamu, bespomoćnost, ako ne postoji želja, energija, nikakva težnja za napredovanjem, za davanjem, ljubavlju i jedinstvom, odnosno za ispravkom i povezivanjem u jednu dušu Adam HaRišon, onda moram da ispravim to stanje.

Ovo se jedino sa moje tačke gledišta  prikazuje kao noć, tama, slabost i beznađe. Ne očekujem da će Stvoritelj da promeni ovo stanje zato što se "neće svađati u večnosti..." Razumem da su mi ta stanja namerno data kako bih mogao da ih promenim tako što ću raditi u grupi i moliti, zahtevajući svoju ispravku, a ne tako što ću tražiti od Stvoritelja da promeni svet oko mene.

Moram da budem prvi u svim promenama i da dozvolim da sila ispravke dođe od Stvoritelja. U poređenju sa Stvoriteljem, ja sebe uvek vidim kao zlo kojem je potrebna ispravka i zato sam zahvalan Stvoritelju na onome što čini za mene. Uostalom, svako moje stanje počinje od noći, kao što  piše: “I  bi veče, i bi jutro, dan prvi“.

„Neka svaki dan bude novi dan“, to jeste, Stvoritelj svaki put zgusne tamu za mene kako bih je ja  mogao pretvoriti u svetlost. Ako smo ispravljeni, tada dan sija za nas, i tada imamo povezanost sa Stvoriteljem, otkrovenje, postignuće, razumevanje i povezanost.

Kako da ne pogrešimo i budemo sigurni da je ovo dan, a ne noć? Ako u ovom stanju želim da se  povežem sa svojim prijateljima i Stvoriteljem, onda je to dan. Međutim, ako nemam želju prema tome, onda to nije pravi dan, nije dan Stvoritelja, već noć, u kojoj sam poput šišmiša koji mogu da vide noću. Ipak, šišmiš vidi samo mrak, ali misli da je to dan.

Moramo jasno da razumemo razliku između petla i šišmiša, kako se ne bismo zarazili virusima poput korona virusa koji smo “dobili od slepih miševa”. Za Stvoritelja postoji samo dan. I, slepi miševi koji vladaju noću, odnosno sile tame i odvojenosti, spavaju tokom dana jer se plaše stvarne svetlosti, svetlosti davanja, ljubavi i jedinstva.

Mi moramo svetu da  donesemo ovu svetlost i tada će svi simboli i koreni tame nestati. Svetlost Stvoritelja može da bude privučena samo buđenjem svetlosti Hasadim. Uostalom, ovo je neophodan uslov: svetlost povezanosti i ljubavi, svetlost Hohma neće sijati bez odevanja u svetlost Hasadim. Zato, pre svega, moramo da vodimo računa o svetlosti Hasadim, svetlosti davanja, uzajamnom zagrljaju.

Mi još nemamo snagu davanja, ali zaista želimo da je postignemo. Pripremivši svetlost Hasadim, kroz nju ćemo privući svetlost Hohma. Ovaj rad, kada pokušavamo da sve vidimo kroz svetlost Hasadim, kroz svetlost davanja Stvoritelju, naziva se vera iznad razuma.

Međutim, mi cenimo i noć jer nam ona pokazuje mesto gde treba da ispravimo svoj stav, da ispravimo tamu. Dan i noć Stvoritelja u duhovnom radu nisu svetlost i tama u egoističnom smislu, već dan i noć u mogućnosti da se uzdignemo iznad našeg egoizma i postignemo davanje jedni prema  drugima i prema Stvoritelju.

Šta su svetlost i tama? Svetlost je snaga davanja. Svetlost ljubavi, svetlost Hohma se neće probuditi sve dok ne bude svetlosti Hasadim. Stvoritelj se otkriva samo u svetlosti Hasadim, u svetlosti davanja sa naše strane, u skladu sa jednakošću  forme.

On želi da daje, i mi želimo da dajemo. U meri u kojoj želimo da dajemo Stvoritelju, mi otkrivamo šta je to što Stvoritelj želi nama da dâ. Mera našeg i Njegovog davanja određuje uslov za otkrivanje svetlosti Stvoritelja. To je poput gosta i domaćina. Ako gost ima želju da udovolji Domaćinu, tada on pristaje da proba hranu koju mu je Domaćin pripremio.

Duhovna povezanost znači da se brinemo jedni o drugima tako da svi budu u davanju. Tražim za druge i to funkcioniše - Stvoritelj sija kroz mene. Mi svi to radimo i primamo svetlost od Stvoritelja, koja u nama budi silu međusobnog davanja.

Tako se među nama pojavljuje svetlost Hasadim unutar koje se manifestuje svetlost Hohma. Međutim, u svetlosti Hasadim, mi već osećamo da smo u duhovnom stanju. Gresi se pretvaraju u greške i u skladu s tim, mi se razmatramo za nepotpune pravednike.

Samo naša želja, naša molitva, može prema nama da privuče svetlost Hasadim, koja može da nam da kvalitet davanja. Mi moramo da se ujedinimo i da zajedno plačemo Stvoritelju, poput ptića u gnezdu, koji gladno otvaraju usta. Glavni uslov je: da Njemu težimo zajedno, jer u suprotnom to neće biti zarad davanja.

Ako sam težim ka Stvoritelju, pretvaram se u Klipa jer zahtevam za sebe. Uslov da imam ispravan zahtev za svetlost koja će me ispraviti i koja će otvoriti moje oči jeste taj da ja tražim za sve. Ovo je vrlo jasan test.

Rečeno je: "Ili društvo, ili smrt".  Ako tražim za sve, dobijam život, a ako ne tražim za grupu, osuđujem sebe na smrt.

Bez tame neće biti svetlosti, što je u skladu sa: “I bi veče, i bi jutro, dan prvi“. Stvoritelj je stvorio tamu, Njemu nije bilo potrebno da stvara svetlost, jer je svetlost Njegova suština.

Tama je posebna kreacija koju je Stvoritelj stvorio . To nije bilo lako da se učini, jer tama je suprotna od Stvoritelja. Stvoritelj mora da se suoči sa stanjima koje mrzi, ali On je to učinio kako bi nama omogućio da razumemo tamu i svetlost i postanemo poput Stvoritelja, znajući dobro i zlo.Autor:
  Dr Mihael Lajtman

субота, 18. јул 2020.

DESETKA - UREĐAJ ZA OTKRIVANJE STVORITELJA
Desetka – uređaj za otkrivanje Stvoritelja

Stvoritelj može da se otkrije jedino ako se rastočimo u prijateljima i tako uzdignemo do nivoa Bina. Ovo je slično uređaju koji je neophodan za otkrivanje nevidljivog magnetnog polja. Ovaj uređaj će pokazati da postoji neka sila koja na njega deluje i koja pomera njegovu kazaljku na mernoj skali. To jeste, uređaj nam ne pokazuje samu silu, već reakciju koju ima na tu silu. 

Uređaj za otkrivanje Stvoritelja pravimo mi sami, i taj uređaj radi po istom principu kao i svi merni instrumenti u našem svetu. Jedino što mi moramo jeste to da pravilno uredimo sve unutar sebe i tada ćemo moći da otkrijemo Stvoritelja.

Uređaj treba da odreaguje na pojavu, nakon čega je moguće da se izmeri njegova reakcija i izračuna sila koja ju je izazvala. Mi ne znamo šta su elektromagnetne sile, ali znamo kako deluju; one uzrokuju to da struja teče kroz žicu ili da se igla kompasa pomeri. Uvek vidimo samo reakciju uređaja, a ne samu silu, i zaključke izvlačimo nazivajući tu silu po samoj pojavi.

Da bismo otkrili Stvoritelja, mi moramo da od sebe načinimo takav kompas, indukciono kolo, uređaj koji će otkriti Višu Silu. Stvoritelj i sada kovitla sve u nama, ali mi na Njega ne obraćamo pažnju. Kakvu promenu čovek mora da načini unutar sebe  da bi u tome mogao da razabere Stvoritelja?  

Ceo naš rad se sastoji u ovom štelovanju – u podešavanju prema Stvoritelju. Problem je u tome što osećam sopstvenu reakciju na uticaj Više Sile, a moram da je dešifrujem na takav način da u njoj otkrijem Stvoritelja. Na Njegov uticaj reagujem unutar svoje želje, svog tela. Otuda, ja moram sebe  da naštelujem tako da mi ta moja želja dopusti da tačno razumem  Njegove akcije.

I, zbog ovoga moram u potpunosti da poništim sebe, do nule, da ne bih tražio ništa za svoj egoizam. Svaki uređaj se prvo šteluje na ovakav način – postavlja se na nulu, a zatim može da se koristi za merenje. 

Naše polazno štelovanje jeste to da ne želimo ništa za sebe, što je da ne budemo korumpirani i ne sudimo sa pristrasnošću. Ovakvo štelovanje vršimo u desetki. Ukoliko pokušam da prionem uz centar desetke i želim da se povežem sa svim svojim prijateljima, ja resetujem svoj uređaj. Sada, od ove nule, mogu da počnem sa ispravnim odgovorom na Njegov uticaj na mene. 

Nula je početna tačka koja omogućava čoveku da ništa ne primi za sebe, već samo za desetku. Osim svoje desetke nemam drugog pokazatelja kojim bih mogao da potvrdim to da ne primam ništa za svoj egoizam. Ako su ispred mene prijatelji na koje mislim, onda se pred njima poništavam. Proizlazi to da ja sam postajem neutralan, to jest nula.

Na ovaj način gradimo ispravan uređaj za percepciju Stvoritelja. Pod uticajem Više Sile počinjemo da se budimo za međusobno davanje u desetki. Stvoritelj nam daje snagu davanja kojom otkrivamo da je On između nas. Napokon, na ovaj način počinjemo da se odnosimo jedni prema drugima u desetki i time dobijamo svojstvo Bina, davanje, snagu vere iznad našeg otpora, našeg znanja. 

I, počinjemo sve više da osećamo otpor unutar sebe, zbog toga što nam dolazi sila koja teče unutar veza koje nas spajaju, kao što je to u električnom uređaju. Na ovaj način merimo razliku potencijala: između davanja – ono što je Više i što se naziva „vera“, i primanja – ono što je niže i što se naziva „znanje“.

I, ovi stepeni vere i znanja počinju da se povećavaju: snaga našeg egoizma raste, i snaga davanja raste, i na ovaj način mi se uzdižemo. Razlika potencijala između Malhut i Bina ostala je ista – sedam Sefirot od Zeir Anpin.

U početku je to bila samo nula. Ali je postepeno narasla do sedam Sefirot. Zeir Anpin je Parcuf moje duše koja se upravo rodila. Duša raste u Bina – u njenom trbuhu – usled toga što je Bina povezana sa Malhut, a koja sebe poništava u odnosu na Bina. 

Sedam Sefirot od ZA – to je mesto na kojem otkrivam čitavu stvarnost. U ovoj pukotini između - unutar razuma i iznad razuma -  nalaze se svi svetovi, čitav univerzum. Nema ničeg drugog. Odmah iznad Bina su svojstva Stvoritelja: Keter, Hohma, Bina. Ispod Bina su svojstva ZA, koji je upravo rođen. I, Malhut jeste želja za uživanjem, koju je Stvoritelj stvorio. Tako, osim ovih svojstava koja razvijam između Malhut i Bina, nema ničeg drugog – to je sva moja stvarnost.


Autor:
  Dr Mihael Lajtman