субота, 18. јул 2020.

DESETKA - UREĐAJ ZA OTKRIVANJE STVORITELJA
Desetka – uređaj za otkrivanje Stvoritelja

Stvoritelj može da se otkrije jedino ako se rastočimo u prijateljima i tako uzdignemo do nivoa Bina. Ovo je slično uređaju koji je neophodan za otkrivanje nevidljivog magnetnog polja. Ovaj uređaj će pokazati da postoji neka sila koja na njega deluje i koja pomera njegovu kazaljku na mernoj skali. To jeste, uređaj nam ne pokazuje samu silu, već reakciju koju ima na tu silu. 

Uređaj za otkrivanje Stvoritelja pravimo mi sami, i taj uređaj radi po istom principu kao i svi merni instrumenti u našem svetu. Jedino što mi moramo jeste to da pravilno uredimo sve unutar sebe i tada ćemo moći da otkrijemo Stvoritelja.

Uređaj treba da odreaguje na pojavu, nakon čega je moguće da se izmeri njegova reakcija i izračuna sila koja ju je izazvala. Mi ne znamo šta su elektromagnetne sile, ali znamo kako deluju; one uzrokuju to da struja teče kroz žicu ili da se igla kompasa pomeri. Uvek vidimo samo reakciju uređaja, a ne samu silu, i zaključke izvlačimo nazivajući tu silu po samoj pojavi.

Da bismo otkrili Stvoritelja, mi moramo da od sebe načinimo takav kompas, indukciono kolo, uređaj koji će otkriti Višu Silu. Stvoritelj i sada kovitla sve u nama, ali mi na Njega ne obraćamo pažnju. Kakvu promenu čovek mora da načini unutar sebe  da bi u tome mogao da razabere Stvoritelja?  

Ceo naš rad se sastoji u ovom štelovanju – u podešavanju prema Stvoritelju. Problem je u tome što osećam sopstvenu reakciju na uticaj Više Sile, a moram da je dešifrujem na takav način da u njoj otkrijem Stvoritelja. Na Njegov uticaj reagujem unutar svoje želje, svog tela. Otuda, ja moram sebe  da naštelujem tako da mi ta moja želja dopusti da tačno razumem  Njegove akcije.

I, zbog ovoga moram u potpunosti da poništim sebe, do nule, da ne bih tražio ništa za svoj egoizam. Svaki uređaj se prvo šteluje na ovakav način – postavlja se na nulu, a zatim može da se koristi za merenje. 

Naše polazno štelovanje jeste to da ne želimo ništa za sebe, što je da ne budemo korumpirani i ne sudimo sa pristrasnošću. Ovakvo štelovanje vršimo u desetki. Ukoliko pokušam da prionem uz centar desetke i želim da se povežem sa svim svojim prijateljima, ja resetujem svoj uređaj. Sada, od ove nule, mogu da počnem sa ispravnim odgovorom na Njegov uticaj na mene. 

Nula je početna tačka koja omogućava čoveku da ništa ne primi za sebe, već samo za desetku. Osim svoje desetke nemam drugog pokazatelja kojim bih mogao da potvrdim to da ne primam ništa za svoj egoizam. Ako su ispred mene prijatelji na koje mislim, onda se pred njima poništavam. Proizlazi to da ja sam postajem neutralan, to jest nula.

Na ovaj način gradimo ispravan uređaj za percepciju Stvoritelja. Pod uticajem Više Sile počinjemo da se budimo za međusobno davanje u desetki. Stvoritelj nam daje snagu davanja kojom otkrivamo da je On između nas. Napokon, na ovaj način počinjemo da se odnosimo jedni prema drugima u desetki i time dobijamo svojstvo Bina, davanje, snagu vere iznad našeg otpora, našeg znanja. 

I, počinjemo sve više da osećamo otpor unutar sebe, zbog toga što nam dolazi sila koja teče unutar veza koje nas spajaju, kao što je to u električnom uređaju. Na ovaj način merimo razliku potencijala: između davanja – ono što je Više i što se naziva „vera“, i primanja – ono što je niže i što se naziva „znanje“.

I, ovi stepeni vere i znanja počinju da se povećavaju: snaga našeg egoizma raste, i snaga davanja raste, i na ovaj način mi se uzdižemo. Razlika potencijala između Malhut i Bina ostala je ista – sedam Sefirot od Zeir Anpin.

U početku je to bila samo nula. Ali je postepeno narasla do sedam Sefirot. Zeir Anpin je Parcuf moje duše koja se upravo rodila. Duša raste u Bina – u njenom trbuhu – usled toga što je Bina povezana sa Malhut, a koja sebe poništava u odnosu na Bina. 

Sedam Sefirot od ZA – to je mesto na kojem otkrivam čitavu stvarnost. U ovoj pukotini između - unutar razuma i iznad razuma -  nalaze se svi svetovi, čitav univerzum. Nema ničeg drugog. Odmah iznad Bina su svojstva Stvoritelja: Keter, Hohma, Bina. Ispod Bina su svojstva ZA, koji je upravo rođen. I, Malhut jeste želja za uživanjem, koju je Stvoritelj stvorio. Tako, osim ovih svojstava koja razvijam između Malhut i Bina, nema ničeg drugog – to je sva moja stvarnost.


Autor:
  Dr Mihael Lajtman

Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.