среда, 31. децембар 2014.

TRI LINIJE U UNUTRAŠNJEM RADU

5 MINUTA SVETLOSTIMi moramo da radimo sa pravom kombinacijom između našeg ega i veličine Stvoritelja, koju možemo da postignemo, veličine davanja, veličine ljubavi za druge. Sve je to isto. Samo ako imamo desnu ruku - da tako kazem, znači da imamo tu silu, koje sa zove sila sudbine ili sila Bina. To je svjetlo Hassadim. Tada možete probuditi ono što se zove grua od Bina. To je lijeva linija, korijen cjelokupne želje za primanjem. I tada počinje primanje po malo ega, izvlačeći ga od tamo samo u mjeri, u kojoj to možete upariti i zakačiti za desno. I uvjek se treba držati toga, da je veza na desnoj liniji, sa desnom linijom. Prvo otkrivate desnu liniju, zatim povlačite sa lijeve na desnu, a sa desne malo pomjerite na sredinu. To je način kako se to radi – shvatate. 

Lajtman crta - Imate desnu liniju i lijevu liniju. 

Dakle prvo, postižem desnu liniju, a onda se sa desne, pomjeram na lijevu liniju. Jedino tako, što otkrivam nešto na lijevoj, ali nalazim cjelokupno na desnoj. I onda s lijeve idem nazad na desnu, dakle zasigurno sam na desnoj liniji, a onda, idem odavde na srednju liniju, koja je ovdje. 

I nije pretjerivanje kada vam crtam. 

Mi uvijek imamo neku vrstu pripajanja desnoj liniji, što znači kritikovanje, buđenje našeg ega. Mora biti veoma orjentisan, pod nadzorom, posebnim nadzorom i biti u potpunosti uvjeren, da mi društvo sa Arvutom, zajedničkom garancijom, daje snagu koja mi je potrebna. Tako da mi ne nedostaje snaga, koja mi treba za ispravku lijeve linije i to je Arvut.

Postizanje želje izvan vas

Postoje želje za primanjem unutar mene i njih ne mogu ispraviti, mogu ih samo na neki način zamrznuti, uzdići se iznad njih. I postoji volja za primanjem, koja je izvan mene i kažemo da je izvan mene – zato što je to neispravljena forma. To je u formi davanja poradi mene – shvatate. Lajtman opet crta – Imamo kli - posudu, želju i ona je sva poradi davanja, sve je to davanje. Sada pored, crta manju kocku, ulijevo od velike, a ovdje sam ja sa svojom malom kutijom i to sam ja, ja sam primalac. Rečeno mi je, ti želiš da iskusiš pravu stvarnost i želiš da vidiš da je prava stvarnost ovdje – ovdje je prava stvarnost (crta i pokazuje na veliku kocku koju je prikazao kao kli kao želju), baš tamo. 

Sad crta od ove male kocke za koju je rekao da sam ja, ka velikoj, povlači liniju - uđite, priđite, povežite se i osjetite to. Iznad svih vaših sadašnjih definicija to se zove dobro - dobro koje čini dobro. Apsolutno dobro, nema života i smrti, sve je čista beskonačnost. Ove želje su već ispravljene. Ove želje se zovu Malchut od Ein Sof. Sve je tu (pokazuje na malu kocku). Ali vi ih možete postići, kada ih stičete vi to radite postepeno. Vi ulazite tamo sve dublje i dublje dok ne uključite sve. 

Na tom putu prolazimo ono što se zove pet svjetova, odnosno 125 nivoa postizanja te želje. A kada je postižete, ona je već tamo, spremna. Već je ispravljena. Samo vi možete da je tražite, da je postignete. Morate ispraviti vaš odnos, sa onim što znači, povezati se na pravi način.KAKO DA IZMJERITE DUHOVNO POSTIGNUCE

5 MINUTA SVETLOSTI


                                 
Aleks iz Batahigla pita, kako da znam da imam ispravnu namjeru i da napredujem, kako u osnovi osjećam da Svjetlost utiće na mene?

To je vezano sa prepoznavanjem zla. Ako vidim da je u meni sve više i više loših stvari, kada kažem loših, to je opet s postovanjem drugih, stvari koje mogu uticati, koje me mogu poremetiti da bih mogao doseći duhovno. Ove poteškoće se nazivaju pomoć protiv mene i kad se suočim sa njima ja ne pobjegnem, ja znam da ih moram ispraviti. Tokom ispravljanja ili ispravljaući ih ne eliminišem ih, tako dostignem cilj.

Napredovanje, znači napredovanje se mjeri spoznajom zla. Ovo se zove, stvorio sam zlu inklinaciju i dao sam im Toru kao začin za to. Sve dok mi stvarno ne osjetimo potrebu za Torom, mi otkrivamo zlo sve više. Onda, da osoba ne bi pala u očajanje osjećajući svoje zlo, u stilu - ja ne napredujem, ne znam ništa, nisam uspješan itd. Znači da drustvo treba da ga podrži sa samopouzdanjem. Prepoznavanje zla je moranje, dokle niste u stanju da kažete: dosta je više - moram da se otarasim svog tog zla.

Šta to znači, da ga vidim? Tokom studiranja i tokom svih ovih aktivnosti kada otkrijem hitnost, da se suočim sa tim. Znači da ne mogu da ga zaboravim, i da se suočavam sa tim zlom. Kao što je već napisano moji grijehovi su uvijek ispred mene. Znači da ja želim da ih ispravim .

I šta je to zlo?

Treba da bude jasno da je to u skladu sa ciljem, protiv povezanosti sa drugima, protiv želja prijatelja. Otkrivanjem, šta je u stvari zlo dolazimo bliže i bliže istini. Otpor prema povezivanju sa željama drugih, da primjetimo da otkrijemo kako tačno u povezanosti ja dostižem ono što želim. Odbojnost da se povežem sa željama drugih da otkrijem kako tačno u povezanosti dostižem ono što želim. Ako to ne uradim, ne bježim od prepoznavanja zla, suprotno ja moram da se suočim sa njim i ne jedem samoga sebe zašto sam uradio to. Ustvari sam zahvalan, jer je zlo bilo otkriveno u meni .

Kao što Baal HaSulam piše u svom pismu: da je to viša Svjetlost koja razotkriva zlo u meni i ja treba da budem sretan zbog toga. To je kao što je on rekao: susretni se sa poteškoćama ili uznemirenjima i ona ce nestati. Što znači da, tačno sa njima ćeš se uzdići. Najvažnija stvar je da uvijek brineš da uvijek imaš podršku Svijetla i uvijek da imaš okruženje koje zahtjeva učenje, koje ćete podržati tako da nećeš pasti u ovu sferu i da nećeš misliti da je zlo koje nadješ u tome još gore.

Zašto si stvorio zlo u meni, nećeš se okrenuti prema Stvoritelju na taj način, već ćeš biti zahvalan i reci: daj da ga ispravim!
DUHOVNA RAZINA JE UVIJEK NOVA

5 MINUTA SVETLOSTIKažete da u ljudskom napretku, uvijek treba da počnete od nule. Kako to mislite, da trebate da napustite ono sto ste imali od ranije? 

Početi od nule znači, da pogledate svoju prethodnu perspektivu tj. ugao gledanja, kao pogrešan. Odbacite ga. Znači nova razina pocinje, ali kao cijela nova razina. Prethodna razina nestaje i postoji sasvim novi nivo.

Šta to znači u mom unutrasnjem radu?

Da možeš da promjeniš stanje, sve što se desi, desi se, sve što počinjes možeš početi ponovo i moraš sve da počneš ispošetka. I stvarno treba da bude novo, ispočetka. Da nova stvar, mora biti u svrsi da se dosegne viši nivo, bolje stanje, viša razina, iznad ega. I nije kao da mi sad izbrišemo prethodno stanje zato što je neprijatno.

Ja to ne razumijem, kako raditi to?

Reći cu vam primjer od Rabasha: Kao kad počnete sa nekim poslom i vi to izgubite, za vas nekako nije dobar, ne može da vam proradi, morate da ugasite sve zajedno, da ga napustite i otvorite novi posao, novi biznis, onaj koji je čvrst.

Tako to radi? Znači, kako biti novi?

Uvijek to ne može da proradi, ali u prirodi mi hoćemo na načine kojim je napisano, uvijek svaki dan treba da je novi za nas, mi kao da želimo da tečemo ili da se krećemo sa našom inertnošću.

Kada  znam da je pravo vrijeme svaki moment? 

Ne, ja se ne šalim, svaki moment. Ne postoje situacije gdje ja ne mogu krenuti ponovo. Pravim greške, pogrešne stvari, stanja žaljenja za drugim, nismo dobri sa drugima, prema Stvoritelju, sa ovim učenjem, ne bacam to sve. Ne znači da gradim nešto novo. Uzimam sve te stvari i uzdižem se nad njima. Ne želim da ostanem u njima, ja ne želim da ih poništim, ja želim da izgradim novi nivo nad njima. Novi nivo je izgradjen nad starim nivoom, sa svim dobrim stvarima i losim stvarima.

Potraga za Stvoriteljem

On kaže da budemo sigurni da smo sigurni kako sve interpretiramo, način kako sve pitamo Stvoritelja.

Kako treba proučavati društvo, kako to da pitamo i tražimo od Stvoritelja? Kako da dosegnemo to? 

Ako više ne mislite da stvari zavise samo od pojedinaca ili samo od društva, ako sve shvatite, ako prihvatite da sve zavisi od ove duhovne stvari i da pokušate da se povežete sasvim, a pomoću ove sile Arvut. U trenutku kad pokušate da to uradite otkrivate hiljade novih problema, gdje vidite da niste sposobni i tada stvarno trebate Stvoritelja. Tada dobijate tu potrebnu pomoć i sve što je izvan ljubavi drugih vama nije potreban Stvoritelj.

Da, ja želim ovaj svijet, slijedeći svijet, ja želim da me to učini bezbjednim; ali to nije Kreator o kome govorimo. To je samo neka mašta.

Stvoritelj je sila davanja, glavno davanje koja postoji u posudama, u dušama. Dakle vi postajete potrebiti za tim, pod uslovom da vam je cilj povezanost, Arvut, zajednička garancija. Tad vidite da nikada ne biste bili spremni da uradite to, da nikada ne biste bili spremni da dosegnete taj odnos, tu povezanost, a da ne pričamo o onome što se zove ljubav, nista u odnosu na druge.

I tada iz tih nevolja, ne zato što ste čitali u knjigama, počinjete da otkrivate nedostatak želje u vašem srcu, za nečim što sada razumijete, dio te sile davanja koja se nalazi u povezanosti izmedju stvorenja. Tada razumijete ovo rasuđivanje.ISTRAJAN TRUD U UNUTRAŠNJEM RADU

5 MINUTA SVETLOSTI Krucijalna stvar koju treba da uzmem odavde, jeste da svaki pojedini trenutak,mi kao društvo i  kao svaki član društva, treba da budemo stalno unutra, interno, dakle mi treba stalno da se preispitujemo da li sam pravedan, ispravan, da li sam u društvu ispravnih, pravednih. Što znači da čitavo društvo teži, želi da dostigne poništenje i ljubav drugih, putem čega ćemo mi otkriti davanje prema Stvoritelju i njegovo davanje prema nama koje nas održava. To uvijek treba da bude u mojoj pažnji, ako ne, onog trenutka kada nisam u tome automatski padam u moju sopstvenu prirodu gdje ja postojim, što je volja za primanjem, i onda sam ja u onome što se zove "naselje klovnova", što znači društvo koje se ne bavi ničim vani, samo sobom. I tako ih prihvatam, jer osoba kroz stav prema društvu određuje šta je to društvo. U ovom slučaju osoba nema ništa da očekuje. Osoba uzima ono što se zove "napitak smrti" umjesto "napitka života". Promjena je iz jedne krajnosti u drugu, u odnosu na to da li imate pravu pažnju, da li obraćate pažnju na prave stvari u mjeri u kojoj možete ili ne, ili nema preispitivanja. To preispitivanje mora da bude trajan napor.

Koncept jednog

Vidite kako je teško za nas da uđemo u taj koncept, u pojam jednog sa svim našim mislima i željama i da se povežemo među nama dan i noć bez prestanka koje nas drži sprijeda i od pozadi. Pogledajte kako mi bježimo od te vrste povezanosti i nemojte reći da vi to ne osjećate. Naravno, da ne osjećate, jer kad biste osjetili, onda biste svakako već bili neophodno povezani i onda bi vas to obavezivalo, vi biste bili primorani. Ja sada ovdje govorim o pojmu, konceptu, što znači da to nije u vašoj senzaciji u vašem osjetu. Ali pogledajte kako smo nesposobni u našem unutrašnjem radu, u nama koji već poznajemo materijal i među nama ga razmatramo, pogledajte kako ne možemo da se povežemo sa jednim, jedinstvenim i neponovljivim Stvoriteljem i sa svim onim što nam se dešava, šta se dešava sa mnom, sa društvom, sa svijetom, sa mojim rođacima, šta god da kažete. Dok to ne osjetim putem svojih čula, kada sam povezan sa tim izvorom putem zraka svjetlosti, kada sam u njemu, kada sam u tom izvoru i kada je taj izvor u meni, u nekoj mjeri do tada. Prije toga je nemoguće kada mi se nešto desi da se ja odmah povežem sa njim. To se ne može desiti. Ja automatski pomislim na nekih stotinu razloga, samo ne na Njega, to je činjenica. Svako od nas osjeća na taj način i to je smo dokaz da nema veze da li je doba prije pet hiljada godina ili danas, po prirodi egoizma čovjek ne može da se poveže sa tim konceptom, pojmom jednoga. Zasto? Zato što mi imamo podjelu, jer smo napravljeni na osnovu dvije stvari svjetlosti i kli ili svjetlosti i tame, kao što je toplo i hladno....

Jednostavno ne možemo, ne možemo imati ništa drugo. Naš osjećaj se sastoji od dvije stvari. Te dvije stvari su želja i neki osjećaj ispunjenja ili nedostatka u toj želji. To su te dvije stvari.


уторак, 30. децембар 2014.

STVARNOST SE DEŠAVA UNUTAR MOJIH ŽELJA

5 MINUTA SVETLOSTIUkoliko želim da pogledam na stvarnost, na način kakva jeste i ne smijem da gledam ni na šta, što se dešava u okviru mojih želja. Mi smo rođeni na taj način i navikli da gledamo na taj film kao da se on dešava van nas, ali to se sve dešava unutar naših želja. Mi ćemo morati da se borimo sa sobom i da nastavimo da ubjeđujemo sebe više – da se sve više i više stvari dogadjaju u okviru naših želja. To nije brisanje realnosti - želja jeste realnost. Mi mislimo da je želja nešto što mi želimo, hoćemo, ali čak i ako udarite u nešto, to je takođe želja. Sve što se dešava oko nas sve su to želje, sile. Vi ih vidite. 

Na primjer pogledate u ekran računara  zašto ne vidite u stvari da zamišljate, sve te slike koje vidite znate da su to elektronske sile, da one kreiraju te slike. Ali vezano za ovaj svijet vi to ne možete da priznate, ne vidite ekran, kao da imate kameru iza glave pa gledate. Kao što je rekao Baal HaSulam, kao da imate kameru u glavi i kroz nju gledate. I vi vidite svijet kao da je izvan vas. Tu postoji (voditelj pokazuje), ekran iza glave, kao što smo rekli sile dizajniraju sliku. Vi mislite da je slika koja je unutra, to što se nalazi van. Što više pokušavamo, da mi živimo sliku koju vidimo na način kako Zohar o tome priča, a ne kao što kaže biblijska priča u kojoj se on pomenu.

Mi napredujemo prema istini. Vidimo sve kao sile jednakosti, kao operatori opšte sile svih tih osobina, kvaliteta. Upravitelj svih tih sila zove se Stvoritelj. Ta otkrivenost se dešava unutar naših želja. Postepeno, sve više i više, mi moramo usmjeriti sebe ka toj jednakosti. Cijeli Zohar je usmjeren ka percepciji stvarnosti.

Zohar nam pomaže da povratimo svjesnost

Imam želju i van toga nema ničega. Unutar te želje je nešto što se zove David i nešto drugo što se zove Abraham, Isak, Mojsije, Jozef, - dalje, desno, lijevo, tri linije, šta sve ne. Rajski vrt, Bina, raj, pakao, što god, sve je to unutar želje. Nemoguće je, da ja nešto zamislim ili poželim ili osjetim, a što ne bi moglo da bude želja. Sve što je Stvoritelj stvorio je želja. 

Šta ja treba da uradim da počnem da prepoznajem svoju želju? Ja živim unutar želje i ne znam kako ona funkcioniše. Ja upravljam njom i ona upravlja mnome. Ja jednostvano tako postupam bez nekog posebnog saznanja. To se ustvari zove ne biti svjestan, a Zohar počinje da mi vraća moju svjesnost. Zohar mi objašnjava šta je moja želja i od čega se sastoji, kako uređujem svoje želje, kako ih ažuriram. Dakle to je želja koja je sve to unutar mene. Ja to hoću, želim da znam, žudim za tim, hoću kao bebe. A onda, okružujuća Svjetlost sija na mene sa nekog višeg klija ili stanja. I onda ja počnem da osjećam malo ovog, malo onog, ovo je ono što postoji ovo su odnosi među stvarima, ja počinjem da osjećam da je ovo prijatno, da ono nije prijatno, ovo je navišem nivou ono na nižem. Pripisujem osjećanja svakom konceptu.


UNUTRAŠNJI RAD I KNJIGA ZOHAR

5 MINUTA SVETLOSTI 
Činjenica da čujem da su ljudi uzbuđeni da imaju neku vrstu strijepnje, nekog uvažavanja prema izučavanju Zohara, ta činjenica je zapravo veoma značajna kako bi se na ispravan način povezali sa knjigom Zohar. Osim toga, treba da shvatimo da ova knjiga funkcioniše na nivou grupe, utiče na grupu. Ona ne radi na pojedinca, tako da ako mi ne budemo razmišljali o zajedništvu uz taj rad, zajedno sa tim, onda ćemo mi to jednostavno propustiti. Važne stvari će nam jednostavno promaći, tako da najvažnija stvar je da budemo ujedinjeni dok isčitavamo knjigu i u svakoj riječi, svakoj raspravi koju imamo, treba samo da razmišljamo o zajedništvu posuda. Ali vi možete reći da vam se stalno govori da stvari treba da osjetimo iznutra, da treba da zaronim u samoga sebe, da zaronim unutra i onda tu unutra tih svojih želja da nađem te izraze, uslove i koncepte, da nađem koncepte o kojima smo pričali, tu ribu, životinje, Noa, Arku, sve što smo govorili, i da je to način na koji treba da radim.

A sada mi opet govorite o grupi koja je vani. Ali grupa nije vani, grupa je zajedništvo, spajanje i povezanost. Povezanost svih onih želja koje ja nazivam vanjskim, koje ja nazivam da su van mene.

Ja, Stvoritelj i želje koje je On stvorio

Te unutrašnje želje u kojima se nalazimo, to se sve nalazi u želji koja je na izgled evoluirala i na izgled postoje sve razne podjele i svjetovi koji su stvoreni unutar te želje. Mi želimo da dostignemo ono što se zove jedno, jedinstveno i ujedinjeno. Da otkrijemo cjelovitost u toj želji jedinstvo sveukupnost svih djelića. Kako se oni ponašaju, kako utiču jedni na druge kako interaguju, kako su oni međusobno povezani, integrisani. To je ono što treba da otkrijemo, kroz naš trud i napor. Kada činimo napor, mi počinjemo da varimo, shvatamo, razumijemo gdje smo i šta se dešava, kako je sve sagrađeno. Na taj način spoznajemo Stvoritelja. Kao rezultat naših napora, našeg istraživanja, naših djela, postajemo kao On u smislu slični višoj sili koja boravi u toj želji koju je On stvorio i sve organizovao. Kroz naš napor mi to osjećamo, postižemo, i na izgled, mi regrupišemo sve te razbacane djelove. Svojim trudom povezujemo te djelove koji su razbacani i koji su suprotni jedni drugima, koji su suprostavljeni i sukobljavaju se. Tako postajemo ta tačka koju imamo, naše ja postaje upravo kao i Stvoriteljevo. Želja sama po sebi ,ona nije ja, to nisam ja. Kvaliteti sile i forme želje to sve nisam ja. Ja, tj ja kako kaže, to je neka tačka.. Ja ne pripadam želji, već sam ja radio sa tom željom. Isto kao što je  Stvoritelj van želje, i on je radio sa tom željom i oblikovao je, i sve neke stvari u njoj.  Isto tako je stvorio tu tačku van želje, što je ja. Ako shvatate, to je čitava želja i Stvoritelj je povezan sa njom spolja, i postojim ja negdje van tog kruga, i ja koji sam povezan sa čitavom željom spolja.

Kao što stvoritelj ima neku tačku sa koje sve to posmatra, isto tako imam i ja. I mi tu postajemo jednaki. A ovdje, želju koju je stvorio (crta unutar kruga) svjetlost, i to ja je neka vrsta osjećaja koja dolazi iz razbijanja. 

To je iskra koja je van toga, tako da treba sve to da opišem, mislim na tu želju, krug, da mi je dato kako bih prepoznao Stvoritelja. On je povezan sa tim u smislu da je On to sve uredio, On je stvorio svijet, On je stvorio nivoe, stepene, kako bi ponovo stvorio cjelovitost.


понедељак, 29. децембар 2014.

ŽELJE I NJIHOVO ISPUNJENJE

5 MINUTA SVETLOSTI Sve su želje

Iz kabale učimo da je cio svijet on. Sve u ovom svijetu što možemo da vidimo, bilo da su to ptice, kamenje, životinje, to su u stvari slike, forme nečega što su u stvari želje. Sve su to želje koje su unutar mene, a ja umišljam da su one van mene i da preuzimaju neku određenu formu, nepokretnu, vegetativnu, pokretnu.... I sebe doživljavam kao jednu od tih formi, kao da sam u nekom od tih stanja. Ali, kada to ''sljepilo'' nestane, i kada počnem da sagledavam svijet onakav kakav jeste u duhovnoj formi, tada samo primjećujem želje. Vidim želje onakve kakve je Stvoritelj stvorio, a ne slike kakve vidim sada. Želje koje vidim, same po sebi mi izgledaju slomljene, razbijene, kao da nisu dio mene, kao da nisu moje. Onda ih povezujem i ispravljam, odnosno ne povezujem i ispravljam njih nego sebe, i odjednom mogu ih ispuniti sve i to se naziva Ein Sof, beskonačnost, Malchut de Ein Sof, providna posuda koju ja mogu da ispunim sa beskonačnnošću. Svaku želju koju povežem sa sobom mogu s lakoćom da ispunim, bez kalkulacije. Iz toga učimo da želju koju doživljavam kao svoju, sam ne mogu da ispunim. To vidimo iz sopstvenih života u kojima jurimo za željama koje nikada ne možemo da ispunimo i tako jureći na kraju ostarimo i umremo.

Ali, kada uspijem da želje drugih ''zakačim'' za sebe i onog momenta kada ih ispunim, ono što osjećam u tom trenutku je ispunjenje duhovnog, odnosno vječno postojanje.

Mi svi živimo unutar želja, bilo da su to naše želje, što bi značilo da osoba živi unutar želje u kojima je rođena, ili ispravlja svoju povezanost sa drugim željama.

Potreba da se ponovo ujedinimo

Kako se povezati, koji je to metod kroz učenje. Učenjem privlačimo Svjetlost i ona radi posao, ne možemo mi da ga uradimo, to radi Svjetlost. Kada kažem ''Svjetlost'' mislim na višu silu. Iako je viša sila sama po sebi pozitivna, ona je morala doći na nas da nam pokaže koliko smo razbijeni.što je u stvari suprotno (razbijenost) našem cilju. Na neki način to je kao kada mi radimo sa našom djecom. Djetetu donosimo brojne igračke, stvari, gdje dijete mora da vidi jedno stanje i nasuprot toga drugo stanje. Tu rastavimo neku igračku, i ponovo je sastavimo, da bi dijete moglo da vidi od čega je napravljena, kako to izgledaju njeni djelovi.

Unutrašnjost stvari, misao stvaranja

Da bi razumio Stvoritelja koji je to stvorio mi  moramo proći kroz sva ta stanja. Ta viša sila koja nas je stvorila u tom razbijenom obliku u suštini ispravlja tu razbijenost. Ona nas ujedinjuje, ali mi to moramo da uradimo kroz želju, da pronađemo potrebu za ponovnim ujedinjenjem. To je suprotno od onoga što osjećamo sada.
OTKRIVANJE I SKRIVENOST STVORITELJA

5 MINUTA SVETLOSTIDa li mi Stvoritelj šalje nevolje? Ne! Ono što mi se prikazuje su te forme, koje ne mogu da dospiju unutar moje materije. One mi se prikazuju kao nevolje, problemi, bolesti i što sve ne. Sve nevolje u našem svijetu su te forme koje nijesmo željeli da prihvatimo kao forme davanja; da su nad nama. I one se otkrivaju u našem svijetu kao forme patnje, kao jaz između forme davanja, koje moramo, koje želimo da preduzmemo između nas. To otkriva sve vrste patnje, nema drugog izvora patnje, unutrašnje patnje, spoljašnje patnje, lične, opšte, kako god. To možete postaviti drugačije - možete reći da je sve dobro, možete reći da sve dobre stvari dolaze od otkrivanja Stvoritelja, a da sve loše stvari dolaze od prikrivenosti Stvoritelja. To je ista stvar. Sve dobre stvari dolaze iz otkrivanja Stvoritelja unutar mene, forme u mojoj materiji ili da su loše stvari kada se njegova forma otkriva na suprotan način, to se zove prikrivenost. To je ustvari ista forma - to je ustvari suprotnost iste forme.

Pitanje iz publike: Tražim posao već godinama i ne mogu ništa obezbijediti za svoju porodicu, šta da radim u toj situaciji? Na jednoj strani tražim posao kao obična osoba, vjerujući u skladu sa zakonima ovog svijeta, ali kako da izjednačim svoju formu sa Stvoriteljem?

Lajtman odgovora: Vi morate nastaviti da tražite posao koristeći sav svoj trud, od jutra do mraka, kao obična osoba i da težite da ćete naći posao, samo ako ga tražite sopstvenim snagama (on kaže svojim rukama i nogama) u korporealnom. Uz to Vi treba da ste svjesni da ta situacija dolazi iz vaše suprotnosti i od forme koju bi trebalo već da imate i ukoliko ste bili duhovno ispravljeni vi ste već uronjeni zasigurno u dobro, kao što vam je objašnjeno u članku - o otkrivenosti i prikrivenosti Stvoritelja. Ja izazivam vašu patnju i vi ste u siromaštvu ili ste u dobru od čega to zavisi?! Od toga da li se Stvoritelj otkriva ili ne. Šta to znači, da li sam preuzeo njegovu formu ili ne u skladu sa mojim stepenom razvoja. Dakle, sve te riječi, postoji učenje i postoji praksa. 

Pitanje iz publike: O čemu se radi kada ja nemam posao i ne mogu da obezbijedim porodicu? Da moja porodica mora raditi sa formom davanja koju treba dobiti?

Lajtman odgovora: Zato što vam se to pokazuje. Vaš odnos, vaš stav sa Stvoriteljem pokazuje vam se na način, da vi nemate šta da jedete. Ukoliko ste mu slični u skladu sa vašim nivoom razvoja, vi nećete osjećati ništa loše. Šta piše u tom članku. Čovjek ne osjeća nedostatak, kakva može biti otkrivenost i prikrivenost Stvoritelja. Njegova prikrivenost vam donosi nevolje, a njegovo otkrivanje Vam donosi dobro. Dakle jednostavno. To su jednostavne stvari. Vaš stomak, vaše zdravlje, vaša čast, novac, uspjeh bilo šta, šta vidimo. Sve zavisi od jednakosti koju imam sa Stvoriteljem. On stvara mene i sav nedostatak u meni dolazi od svijetla kao njegove kopije. Moj nivo jednakosti, spajanja sa Njim me ispunjava, i to se dešava na vegetativnom i životinjskom nivou ovog svijeta, kao i u duhovnosti. Dakle, šta još mogu vidjeti, kao uzrok svemu?!  Ali rečeno je: da, ti treba da sve da vidiš, u odnosu na Njega. Ali kakva je tvoja povezanost sa Njim, kakvo je tvoje stanje? Ako ste u duhovnosti, onda nema problema. Tada ste već povezani s Njim - putem vaše duše i znate šta da činite. Ali ako ste samo u korporealnom, znači da ste odvojeni od Njega. Dakle, ne zamišljajte stvari. Vi morate raditi u korporealnom kao obična osoba, u skladu sa vašim nivoom. Ako radite u skladu sa vašim nivoom i u duhovnom takođe, samo tamo će vam se to pokazati i vi znate šta da uradite u toj situaciji. Ali u ovoj situaciji nije. Dakle vi morate ići da tražite posao i uporedo, shvatati da sve zavisi od otkrivanja Stvoritelja vama. Ako neko traži posao, a nije u kabali, on traži posao na svom nivou. Vi već morate da se izjednačite, to jeste, da podesite dva nivoa. Ako ja nijesam za sebe, ko je za mene i nema ništa osim Njega.PODEŠAVANJE SEBE NA KNJIGU ZOHAR

5 MINUTA SVETLOSTIMi smo tek na početku čitanja Zohara. Tek je drugi dio Zohara koji čitamo. Mi to tako hoćemo da odredimo uz postovanje teksta.

Mene ne zanima šta je zapisano. To ću znati kasnije kad Zohar bude meni otkriven. Kad okružujuća Svjetlost koju mi on donosi, bude uticala na mene i kad upijem te uticaje od okružujuće Svjetlosti. Kad počnem da nekako dobijam te utiske i radim sa stvarnošću koja se otkriva.

Ono što mi treba sada je da se podesim i zadržim sebe na pravom pristupu. Knjiga govori samo o dušama i samo o dušama i jedinoj želji stvorenoj od Stvoritelja. U toj želji želim da identifikujem i osjetim, razne stepene i kvalitete u povezivanju. Koje god postoje. Da nastavimo i da zadržimo takav pristup uvijek.

To je prva stvar. To je kao sa bebama. Prije nego što beba otkrije svjet, prvo mora da identifikuje stvari oko njih. Mi pravimo razne zvukove oko njih, dajemo im razne stvari, želimo da udjemo u njihov osjećaj i vidokrug.

Tako je i sa nama. U medjuvremenu mi želimo da osjetimo te stvari. Mi to ne možemo da izvedemo sami. Naravno pristup, trud je ono što omogućuje okružujućoj  Svjetlosti da utiče na nas. Znači te stvari koje čitamo počinju da sijaju nad nama, da nas osvjetljavalju u mjeri u kojoj ih mi prepozanjemo. Kao da one projektuju svoju frekfenciju na nas. Cijela stvarnost je skup frekfencija. Svako razlikovanje ima svoju frekfenciju i to što ja želim da ih prepoznajem, time postižem odredjenu frekfenciju odgovora Svjetlosti .

To se zove okružujuća Svjetlost. Tako u odnosu na moju namjeru meni se budi osjetljivost osjeta.
                                     
Zohar  te vodi

U odnosu na trud mi vidimo velike promjene iz dana u dan i moje mogućnosti da se podesim i pojačam svoje razlikovanje.

Pitanje je šta je normalno ili ne?

Ako je danas bilo mnogo teže, možda moja priprema nije bila dobra?

Pa ako osoba studira knjigu Zohar, makar sat dnevno, to je već dovoljno da postižemo da nas naša duša vodi. Počinjemo da osjećamo šta je bolje za nas, ovaj način ili onaj način, ujutru ili uveče, da li da čita nešto, da li da ponovi lekciju ili prethodno lekciju, vidjet ćemo kroz iskustvo.

Nije niko mudar, koliko onaj koji je iskusan.

Pitaš se o onome što si počeo da osjećaš. Porediš to danas sa juče, juče sa preključe. Ja preferiram, da mi samo prolazimo kroz to, kao mala djeca. Jednostavno ih gledamo kako rastu iz dana u dan. To moramo da dozvolimo. Ali resimoi koje vidiš i koji se ponavljaju, resimoi (sjećanja), oni samo izviru. To su samo promjene i treba dozvoliti tim promjenama da se dešavaju.

To je to, ne želim da ti govorim šta bi trebao, šta ne bi, probaj ovo ili ono. To ćeš vidjeti sam…

Zohar će te sam učiti i voditi za ruku, kao što odrasli čini sa djetetom.

TAČKA SRETANJA STVORENJA I STVORITELJA

5 MINUTA SVETLOSTIPričali smo o ovom mnogo puta. Postoji stvorenje i postoji Stvoritelj i mora da postoji konekcija izmedju njih, stanje i način kako mogu da se sretnu. Kako mogu da se sretnu?Stvorenje je potpuno u volji primanja, a Stvoritelj u volji davanja. Kako sad mogu da se sretnu?

Učili smo poznati primjer domaćina i gosta. Stvoritelj je kao domaćin, On hoće da da i priprema osvježenje za stvorenje na 5 tanjira. Stvorenje ne želi da primi ništa sa tih tanjira, ali ipak kasnije pristaje, ali samo po radi davanja užitka Stvoritelju. Sa tom namjerom prilazi trpezi i na toj tački se susreću stvorenje i Stvoritelj.

Stvoritelj daje užitak stvorenju, stvorenje prima užitak da bi dao užitak Stvoritelju.

                            Sistem konekcije stvorenja i Stvoritelja

Kako se ovo dešava u ovom sistemu? Kako se objašnjava ovaj princip?

Postoji mjesto gdje postoje duše - to su svijetovi  BYA. Ako sa našom tačkom u srcu udjemo u svjet gdje postoje duše, u svjetove BYA. Na ovom mjestu su razbijene duše, nisu još ispravljene. I ako udjem sa tačkom u srcu u te razbijene duše i otkrijem svoje razbijeno stanje, da ne želim da se povežem sa drugima i da imam mržnju prema svakome i da imam mržnju prema Stvoritelju takodje (toga nisam svjestan, jer mi je to nelagodno, ali to je tako). Tako otkrijem koliko sam razbijen i to se zove otkrivanje zla.

U procentu u kojem prepozanjem zlo u grupi u učitelju i korišćenjenjem grupe, rava, otkrivam značaj cilja, otkrivam zlo. Kao rezultat pocinjem da plačem i moja molitava i moj zahtjev prolazi parsa.

Šta je parsa? Parsa je stanje kao uslov kad želim da postignem davanje. Ako to stvarno želim onda nema parsa. Pitanje je da li stvarno želim  ispravku? To je linija razdvajanja svjetova davanja od svjetova primanja.

Ako stvarno želim, tada bivam uključen u sistem Malchut - Nukva. Nukva znači žensko, postoje mnoga imena. I ovdje se nalazi suma svih duša. Malchut svijeta Atzilut. Sve duše su tu. Malchut je u vezi sa sledećim partzufom ZA koji je novo lice. I ako Malchut prima od mene, moju želju i moj nedostatak podize do ZA, do Svoritelja i odatle dobija Svjetlost. Svjetlost dolazi direktno do mene, ispravlja me i ja ponovo ulazim u Malchut kad sam ispravljen.

Tako imam vezu sa Stvoriteljem. Moram se podići u Malchut i tako imam vezu sa Stvoriteljem. To tako funkcionise. Prvo  tražim pomoć, a u drugom krugu ja se podignem gore.


BITI SRETAN NA KAPIJAMA SUZA

5 MINUTA SVETLOSTIDao sam objašnjenje za kapiju suza, negdje sam već dao objašnjenje za kapiju suza, a i Zohar piše o tome. Kapija suza je kad osoba želi da liči na Stvoritelja. To je njegov krik, njegova želja, kad vapi i plače. 

To nije bukvalno plakanje. Čovjek  je srećan što ima tu vrstu nedostatka.

Obraćanje Stvoritelju ne može biti kroz plač.

Ako plačete onda ga ustvari krivite za situaciju, krivite Stvoritelja za situaciju koju vam je dao. Vi niste time zadovoljni, kroz to šta morate proći neizbjezno, tako na taj način ne možete biti pravični.

Tako da ako se osoba ne osjeća srećna u bilo kojoj situaciji kojoj se nalazi, najboljoj ili najgoroj sitaciju, to znači da je osoba još u volji za primanjem i tada nema čime da se obrati Stvoritelju.

Samo kad se uzdignemo na nivo sreće, da smo srećni, nije bitno šta će se desiti, jer On traži sile davanja i kad se traže sile davanja onda mi to i primamo.

Postoje stvari ovde koje mi nećemo moći da shvatimo, svarimo, suptilne stvari,  jer ako ste srećni i ako ste zadovoljni, kako možete onda dalje imati zahtjev i molitvu?! Ako ste već zadovoljni i vi ste u situaciji da ništa ne želite, onda je vaša sreća zahtjev za radošću.

Imate želju i tražite od sila da možete da dajete, ali ono što se dogadja u mojoj posudi je da sam zadovoljan i da mi ništa ne treba.

Biti zajedno dok studiramo Zohar

Istina je zapravo da Zohar nije nešto što izaziva pitanja. On više oslobadja sebe prema osobi putem neke melodije, prema svom toku, ali mi treba da unutar sebe nalazimo ta razgraničenja, ta razlikovanja.

Svaku riječ.

Za svaku riječ, gdje se to nalazi u meni, u mojim zeljama, mojim osjećanjima, mojim kvalitetama?

To je pod morati.

To mnogo zavisi od kolektivne misli u cijelom svjetskom kli. Kao što vidite imamo prijatelje u Moskvi, Torontu, N.Yorku, Berlinu, Pitsburgu, mnogo grupa oko Izraela i mi moramo jedni druge da podržavamo, da se držimo zajedno, jer se tako sigurno svakom pojačava senzibilitet za duhovno.

Onda je sigurno da će svako imati pravi senzibiltet. Senzibiltet za duhovno se dešava u povezanosti medju ljudima. U povezanosti ili u njenom nedostatku, šta je važno? Važno je da se sve dešava zajedno. Ili zajedno ili protiv toga da se bude zajedno, važno je da smo usmjereni na povezanost medju nama.

Pitanje: Čitanje Zohara na mene utiče i ako to ne osjećam?

Osjetit ćete to. To na vas utiče jako.

Sjednite i učite 10 lekcija i onda nam recite da li to utiče na vas ili ne. Osjetit ćete promjene vrlo jasno, velike promjene na raznorazne načine.

Prije svega biće razlike kako se koncentrišete u životu, šta vam je važno i na šta obraćate pažnju, na šta ne obraćate pažnju. Osjećanja vam postaju više introventna, dozvoljavate više prostora za odnos i stav prema drugima. Počinjete da sanjate ili razmišljate o raznim akcijama o kojim čitate u Zoharu i to pokušavate da pojašnjavate na korporealan način, kao unutrašnje akcije koje se dešavanju.

Naravno, Zohar umnogome mjenja osobu, nekako osobu smiruje, čini je više usresredjenu na sebe, više ozbiljnu, mirniju, svrsishodniju. U svemu tome Zohar mnogostruko utiče na osobu i to ne zavisi od toga, koliko shvatate već više koliko činite napor da upijete ono što se ovde dešava, o čemu se ovdje govori.
субота, 27. децембар 2014.

OTKRIVAJUĆI POVEZANOST SA DRUGIMA

5 MINUTA SVETLOSTIMi zapravo imamo cilj tokom studija na način koji slijedi. Želim da primim, želim da razumijemo i osjetim unutar sebe. Želim da osjetim unutar svoje suštine, unutar sebe. Samo unutar sebe na način da mi se Svjetlosot otkrije.

To nije ono kad ja počnem da zamisljam neke stvari. Na ovaj način počnemo da učimo bez da zaboravimo na jednistvo i povezanost medju nama. Kad je povezanost razbijena, naše posude su razbijene - što znači da je razbijenost nešto što treba da otkrijem. Iz te razbijene veze nastaje prava povezanost. To je ono što treba da osjetim. Oba ta osjećanja treba da egzistiraju u meni, kao svjetlo i tama. To ce mi donijeti formu slova i povezanost sa drugima. To je posebna povezanost izmedju iskvarenog i ispravljenog klija. Kroz oboje postižemo jednistvo i povezanost medju nama sve u cilju da se bude bliže Stvoritelju. Unutrašnje otkriće i jako osjećanje otkriva se u toj materiji.

Mjesto gdje pronalazim svoju ispravku je u stavu i odnosu prema drugima. Da bi otkrio šta treba ispraviti, gdje svjetlo treba da dodje, moramo vidjeti svoj stav i odnos prema drugima. Razmišljajući o tome, vi vidite kako ste udaljeni, kako vas to odbija, ne želite ništa čuti o tome. Kada se probudite, vi odmah pronalazite mjesto gdje svjetlost treba da dodje.

Nema odsustva u duhovnom

Da li je tačno da je cilj stvaranja volja za primanjem, stvar namjere - ega. Ego je namjera, ali namjera sama po sebi. Da bi se povećala želja, ego se jača. Želja za primanjem može biti mjerena millionom. Da li milion dolara ili milion tona nebitno. Ukoliko je to volja za primanjem, to je ego. Ako se taj isti milion odnosi na volju za davanjem to je Svjetlost.

Jednom kad promjenimo egoizam u altruizam da li mi brišemo bukvalno ego? Da. Ne poništavamo želju vec ego. Sačekajte, kako ovo da vam kažem…

Prethodna forma nije poništena već prekrivena novom formom. Nema odsustva  u duhovnom.

Kad kažemo da je nešto poništeno to znači da tama mora uvijek postojati, jer nasuprot njoj mi moramo osjetiti svjetlost. Ako poništimo mržnju poništavamo i ljubav. Do kraja ispravke obje linije moraju postojati i time one rastu iz svoje suprotnosti. Andjeo smrti na kraju se pretvara u svetog andjela i u tom širenju idemo ka Stvoritelju.ISTRAJAVANJE – NEODUSTAJANJE

5 MINUTA SVETLOSTI
Lično ja sam srećan kada pročitam nešto i ne shvatim, jer ne mogu sa tim da se povežem i ne mogu da odredim što je početak, sredina i kraj rečenice ili bilo čega. To je stanje, situacija koja vam pomaže da se zadržite, da budete tu, da se držite zubima i sva emotivna ili intelektualna ispunjenja vas zapravo odvajaju od prave povezanosti, gdje je samo želja važna. To je to, ništa osim toga.

Kada se dese bilo koje vrste emotivnog ili intelektualnog uzbudjenja ja to ne vidim kao stvarnu pomoć, to je neka vrsta ublažavanja kojom osoba smiruje svoj ego, nedostatak pouzdanja tog nekog, to nije dobro.

Ako se to desi kasnije, nakon toga što sam se držao zubima i stvari postanu jasnije, kao rezultat mog poništenja, mog nasilnog upuštanja u material, koliko god me vi ne razumjeli, koliko god da ne znate, da ne možete to da dohvatite i koliko je sve suvo i koliko god vidite da ne možete da se priključite vidite da ste u stanju plača, nedostatka, deficita. I zato se dešavaju ta stanja što je veoma, veoma dobro.

Otkrivanje novih formi unutar mene

Ta stanja su veoma stvarna. Dakle, u osnovi ono što knjiga Zohar daje osobi jeste da ona otvara taj prostor u želji  preko knjige, dakle, preko te knjige možete otkriti taj prostor.

Svjetlost koja sija otkriva u nama sve različite vrste forme želje koje su već tu, već postoje ali ipak su one od nas sakrivene, ja ih ne vidim, ne osjećam ih. Čini mi se da rastem, to je kao malo dijete koje poraste par santimetara i onda je veće par santimetara, ali to nije tačno, to samo tako izgleda. Istina je da svjetlost vrši uticaj i ja otkrivam sve veću i veću želju. Dakle, otkrivam sve veću i veću želju sa novim formama koje su moje i iz tog razloga ništa novo se zapravo ne može desiti. Ja sam već toliko velik i beskrajan samo sada, poznajem samog sebe u tako uskoj formi i sada treba da privučem Svjetlost koja će otvoriti sve više i više formi u meni dok se ne vratim u Ein Sof sa svim mogućim formama.

To se zove rast, razvijanje, penjanje uz stepenice duhovnih nivoa.

Istu sliku vidimo i sa rastom djece u ovom svijetu. To je to, nema ničeg novog pod Suncem, ništa novoga samo novih otkrovenja, jer sve je već tu i sve već postoji i ispostavlja se da jedino želim da mi se nešto desi. Želim više forme koje su bliže Stvoritelju, više razvijene, više evoluirane, želim da se one u meni otkriju, želim da me svjetlost otvori sve više i  više, tako da ja ne otkrivam svjetlost, ja svjetlost privlačim kako bih otkrio sebe, da bih vidio, da bih postao pravi ja, da bih postao sve viši, veći i bliži Ein Sofu. I kada sam sebi postanem sve više otkriven, to znači da sam se uspeo na ljestvi duhovnih nivoa.


IZDIZANJE IZNAD OVOSVJETOVNIH USLOVA

5 MINUTA SVETLOSTI
Najbolji uslov je da zapravo osoba koja pokušava da se probudi, vidi, kako njegovo tijelo, njegova zvijer, upravlja njime. On može biti pospan, zato što je tek ustao, zato što je umoran nakon posla ili ima raznorazne vrste problema, nevolja o kojima počinje da razmišlja tokom ovog studiranja i ako treba da ih riješi on se onda u njima angazuje sada itd.

Precizno rečeno to su uslovi, to je takozvani ovaj svijet i to su uslovi iz kojih treba da se izdignemo iznad.

Dozvoliti da Svjetlost utiče na nas

Kada je osoba sama i čita sama, samo se zapravo bavi čitanjem, dakle bavite se i kao da vam misli bježe na druge strane, ali ako se bavite samo čitanjem onda sve to kao da nestane, ta nejasnoća i zbunjenost, sve to nestane i onda svjetlost utiče na vas.

Savjeti za budjenje samih sebe

Glavna stvar je da pokušamo da radimo na bitnosti, na važnosti, jer je to zapravo čitava stvar. Dakle, ko ima kontrolu? Zvijer koja kontroliše tačku u srcu ili tačka u srcu koja zajaše zvijer? I u ovoj situaciji čovjek može da se smije samome sebi i to može pomoći, taj smijeh, smijemo se koliko sam ja nejak. Dakle, to može pomoći, može pomoći slušanje neke melodije ili jednostavno da ne upotrebljavamo um već samo da se klackamo gore – dolje.

Rabash je imamo običaj da sam od sebe zaigra na sred kuće, samo da skakuće gore–dole, razno-razne stvari. Dakle, podizanje sopstvenog duha je veoma važno, jer se Tora prima putem radosti u srcu, putem zbližavanja forme sa Svjetlošću i budjenje, uzdizanje važnosti cilja, prijatelji koji mogu pomoći i asistirati na neki način.

Ako ne na taj način postoji i drugi način, taj drugi način se zove: osoba mora stalno da provocira dobru inklinaciju (težnju), a ne lošu.

Dakle, trebate u sebi da izazovete unutrašnji bijes, ne samo da budete mirni, jer ako to možete da uradite na dobar način onda makar možete da osjetite taj sudar (koliziju) medju vama sa jedne strane i sile sa druge i to vas zaista može prodrmati, tako da je u osnovi budjenje individualno.

Očekivanje Svijetla tokom čitanja

Osoba jednostavno treba da čita i čita, to tako funkcioniše. Isto je i sa drugim tekstovima, a naročito je tako kada je u pitanju Zohar. Isto je i sa pismima, člancima, uvodima, što više puštate da taj materijal teče kroz vas on sve više radi, ostavlja utiske na vas, prečišćava vas i on radi.

Dakle, sve ono što vaš mozak ne radi, vrijeme radi i u tom smislu, Zohar je veoma snažan, jer ostale stvari sadrže dosta intelektualnih pojmova, logike, raznoraznih takvih povezivanja. Iako sve te stvari postoje takodje u Zoharu, mi samo treba da ih pustimo da teku.

Na primjer, recimo ja sam sada završio čitanje nekog pisma, shvatam da sam pročitao odredjenu stavku, ali ja se kasnije ni ne sjećam te stavke. Ali ako sam je pročitao to je gotovo, ali dok čitam želim da osjetim da je to kao kada pijem vodu i želim da tu budem uključen, da budem dio toga, integrisan, želim da to štivo ispuni sve moje ćelije. To je moje očekivanje.понедељак, 24. новембар 2014.

BESEDA O RABASHU

PRIČA RABINA YOSEFA DRORIA O SVOM UČITELJU RABASHURabin Yosef Drori govori rabinu Michael Laitmanu

Prvih 5 minuta su se uhvatili za ramena, svi đaci i počeli da pjevaju zajedno pjesme. Od šestog minuta je ušao Laitman sa rabinom Yosefom Droriom.

Kada su sjeli Laitman je rekao "Veoma sam srećan što vam mogu predstaviti Yosefa Droria. On je domaćin, vlasnik, kuće gdje smo rabin i ja dolazili. Bila je to njegova kuća. Primao nas je, dočekivao godinama, veoma stare učenike Rabashove, desetine godina prije mene. I on zna sve što se dešava sa nama, sa rabinom i kada smo dolazili u Tverija (grad u Izraelu). Ima što da kaže i stvarno ima šta da ispriča". 

Sada mu dajem mikrofon i pričaćete sa njim kao da nisam tu. Ja ne čujem". Polako mu Laitman namiješta mikrofon. Laitman nastavlja: "Učestvovao je u svim našim strudiranjima, sve vrijeme dok smo bili u Rebe (vjerovatno rav) u Tveriji. I osim toga imam mnogo anegdota o kabalistima od ranije. Ja sam došao kod rabina, zanimljiva osoba od prvog trenutka". 

Laitman se digao i položio rame na Yosefovo rame. Nastao je aplauz učenika. 
Yosef govori - Dobro veče. Rav Michael Laitman, da mu Bog da dobre dane, kao i svim prijateljima.  Prvog dana kada je rabin Michael Laitman, prvi put kada je došao kod Rabasha, pogledao sam sa prozora i imao sam osjećaj da on hoće da dođe. I rekao sam rabinu - dva čovjeka dolaze, ne znam u kojem pravcu dolaze. I onda su došli i ja sam izašao napolje za njima.