понедељак, 29. децембар 2014.

OTKRIVANJE I SKRIVENOST STVORITELJA

5 MINUTA SVETLOSTIDa li mi Stvoritelj šalje nevolje? Ne! Ono što mi se prikazuje su te forme, koje ne mogu da dospiju unutar moje materije. One mi se prikazuju kao nevolje, problemi, bolesti i što sve ne. Sve nevolje u našem svijetu su te forme koje nijesmo željeli da prihvatimo kao forme davanja; da su nad nama. I one se otkrivaju u našem svijetu kao forme patnje, kao jaz između forme davanja, koje moramo, koje želimo da preduzmemo između nas. To otkriva sve vrste patnje, nema drugog izvora patnje, unutrašnje patnje, spoljašnje patnje, lične, opšte, kako god. To možete postaviti drugačije - možete reći da je sve dobro, možete reći da sve dobre stvari dolaze od otkrivanja Stvoritelja, a da sve loše stvari dolaze od prikrivenosti Stvoritelja. To je ista stvar. Sve dobre stvari dolaze iz otkrivanja Stvoritelja unutar mene, forme u mojoj materiji ili da su loše stvari kada se njegova forma otkriva na suprotan način, to se zove prikrivenost. To je ustvari ista forma - to je ustvari suprotnost iste forme.

Pitanje iz publike: Tražim posao već godinama i ne mogu ništa obezbijediti za svoju porodicu, šta da radim u toj situaciji? Na jednoj strani tražim posao kao obična osoba, vjerujući u skladu sa zakonima ovog svijeta, ali kako da izjednačim svoju formu sa Stvoriteljem?

Lajtman odgovora: Vi morate nastaviti da tražite posao koristeći sav svoj trud, od jutra do mraka, kao obična osoba i da težite da ćete naći posao, samo ako ga tražite sopstvenim snagama (on kaže svojim rukama i nogama) u korporealnom. Uz to Vi treba da ste svjesni da ta situacija dolazi iz vaše suprotnosti i od forme koju bi trebalo već da imate i ukoliko ste bili duhovno ispravljeni vi ste već uronjeni zasigurno u dobro, kao što vam je objašnjeno u članku - o otkrivenosti i prikrivenosti Stvoritelja. Ja izazivam vašu patnju i vi ste u siromaštvu ili ste u dobru od čega to zavisi?! Od toga da li se Stvoritelj otkriva ili ne. Šta to znači, da li sam preuzeo njegovu formu ili ne u skladu sa mojim stepenom razvoja. Dakle, sve te riječi, postoji učenje i postoji praksa. 

Pitanje iz publike: O čemu se radi kada ja nemam posao i ne mogu da obezbijedim porodicu? Da moja porodica mora raditi sa formom davanja koju treba dobiti?

Lajtman odgovora: Zato što vam se to pokazuje. Vaš odnos, vaš stav sa Stvoriteljem pokazuje vam se na način, da vi nemate šta da jedete. Ukoliko ste mu slični u skladu sa vašim nivoom razvoja, vi nećete osjećati ništa loše. Šta piše u tom članku. Čovjek ne osjeća nedostatak, kakva može biti otkrivenost i prikrivenost Stvoritelja. Njegova prikrivenost vam donosi nevolje, a njegovo otkrivanje Vam donosi dobro. Dakle jednostavno. To su jednostavne stvari. Vaš stomak, vaše zdravlje, vaša čast, novac, uspjeh bilo šta, šta vidimo. Sve zavisi od jednakosti koju imam sa Stvoriteljem. On stvara mene i sav nedostatak u meni dolazi od svijetla kao njegove kopije. Moj nivo jednakosti, spajanja sa Njim me ispunjava, i to se dešava na vegetativnom i životinjskom nivou ovog svijeta, kao i u duhovnosti. Dakle, šta još mogu vidjeti, kao uzrok svemu?!  Ali rečeno je: da, ti treba da sve da vidiš, u odnosu na Njega. Ali kakva je tvoja povezanost sa Njim, kakvo je tvoje stanje? Ako ste u duhovnosti, onda nema problema. Tada ste već povezani s Njim - putem vaše duše i znate šta da činite. Ali ako ste samo u korporealnom, znači da ste odvojeni od Njega. Dakle, ne zamišljajte stvari. Vi morate raditi u korporealnom kao obična osoba, u skladu sa vašim nivoom. Ako radite u skladu sa vašim nivoom i u duhovnom takođe, samo tamo će vam se to pokazati i vi znate šta da uradite u toj situaciji. Ali u ovoj situaciji nije. Dakle vi morate ići da tražite posao i uporedo, shvatati da sve zavisi od otkrivanja Stvoritelja vama. Ako neko traži posao, a nije u kabali, on traži posao na svom nivou. Vi već morate da se izjednačite, to jeste, da podesite dva nivoa. Ako ja nijesam za sebe, ko je za mene i nema ništa osim Njega.Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.