понедељак, 9. фебруар 2015.

KROZ TAMU DO SVETLOSTI

5 MINUTA SVETLOSTIUkoliko sam ja u nekom stanju, to je stanje koje je dato mom nivou. Sa višeg nivoa meni je dat osjećaj da je viši nivo tama. Sa druge strane, data mi je mogućnost da osnažim sebe protiv tog mraka, kroz sigurnu okolinu, grupu i knjige. Jedno je u suprotnosti sa drugim, a ja sam u sredini i moram napraviti izbor: ukoliko je za mene važno da se popnem na viši nivo, onda se okrećem sigurnoj okolini, osnažen sam njome i dobijam moć da izađem na svjetlo kroz tamu. I osoba je uvijek u stanju slobodnog izbora i neće uspjeti bez truda.

Povezani istom energijom

Pitanje: Imamo mnogo novih prijatelje u Njemačkoj upravo sada, oni su sa nama i prilično su novi u ovoj mudrosti. Oni pitaju ukoliko možete da kažete nekoliko riječi o lekciji, kako se pridružiti? Koji je njen značaj?

Što želim reći? Moramo ići naprijed i napredovati zajedno. Kako nam Baal HaSulam piše nam u članku „Matan Tora“ (Otkrivenje pobožnosti) i u članku „Arvut“ (Međusobno jemstvo), sila kojom možemo probiti gvozdeni zid koji nas dijeli od duhovnog svijeta postoji samo u grupi i samo kada grupa zajedno ruši zid. 

To je nešto što nam je poznato iz ovog svijeta gdje pojedinac ne može sam dobiti bitku, već mora biti više povezanih ljudi koji pomažu jedni drugima. O tome smo naučili iz članka Matan Tora "Kao jedan čovjek sa jednim Srcem". Oni se ujedinjuju iznad ega i uzdižu sebe kroz čežnju za duhovnim, u tom slučaju to je veliki ego ali iznad njega je čežnja za duhovnošću.  

Na taj način vi preobraćujete sebe, vaš ego koji je do tada bio iznad, sada je ispod, a tačka u srcu podiže se na ljestvici važnosti i na taj način možemo biti rođeni u duhovnom svijetu sa našom egoističnom glavom koja je u donjem svijetu.

Kako bi bili u stanju da učinimo taj napad na duhovno, moramo ujediniti čitav naš svjetski Kli, koji broji dva miliona studenata. Desetine hiljada njih su povezani sa nama na jutarnjim lekcijama, cijeli svjtski Kli počinje da se povezuje oko lekcije kroz istu energiju u istom procesu. Deseci tisuća njih su povezani sa svima nama u jutarnjem satu, cijeli svijet Kli počinje biti povezani oko sat, u jednom energije, u jednom procesu. I tokom 24 sata na dan svi smo zajedno u jednoj misli, zatim se ona mijenja u sljedećih 24 sata i na taj način iz dana u dan smo zajedno. Moramo razmišljati kako se još više možemo povezati u našim željama, mislima i u učenju.


Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.