понедељак, 29. март 2021.

PORUKA U MATAN TORI - Kabala za studente

 
Poruka u Matan Tori

U tri eseja, „Matan Tora” (davanje Tore), „Arvut” (uzajamno jemstvo), i „Mir”, Baal HaSulam nas uči o neophodnosti da veliko društvo postigne svrhu Stvaranja. On pokazuje zašto jedna osoba ne može da postigne svoje ciljeve bez ostalih ljudi u svetu, i da će samo prava kombinacija između socijalne jednakosti i rada Stvoritelja nagraditi čovečanstvo mirom, prosperitetom i ostvarenjem našeg ljudskog potencijala.

U „Matan Tora”, stav 14, on eksplicitno opisuje da se taj deo Tore tiče čoveka, a jedino je čovek u stanju da nas dovede do željenog cilja. Na kraju eseja, on naglašava i proširuje temu značaja recipročne povezanosti za celokupnu naciju, i kaže: „Mi smo dokazali da se svaka od 613 Micvot u Tori vrti oko jedne Micva ‘Voli svoga bližnjeg kao sebe samog’”. On takođe kaže da ova tačka nije izvodljiva, osim kada se izvršava od strane čitave nacije, čiji je svaki član spreman i voljan za to.

U eseju „Arvut”, stav 20, Baal HaSulam objašnjava da će kraj ispravke sveta biti kada se svi ljudi na svetu povežu zarad rada Stvoritelja. Ali, prvi koji stupaju u rad Stvoritelja i vode čitav svet za sobom jesu deca Izraela. „Uloga Izraela u vezi sa ostatkom sveta je slična ulozi Svetih praotaca u odnosu na narod Izrael... Takođe, narod Izrael mora... da kvalifikuje sebe i ostale ljude na svetu da se razvijaju sve dok ne usvoje ovaj uzvišeni rad ljubavi čoveka, što su lestve ka svrsi Stvaranja... Tako, svaka Micva koju pojedinac Izraela izvršava da bi dao zadovoljenje svom Tvorcu, a ne zarad druge nagrade i samoljublja, utiče – u određenoj meri – na evoluciju svih ostalih ljudi na svetu”.

Nadalje u eseju (stav 28) on definiše ulogu dece Izraela – to su oni koji treba da budu lek kroz koji će proći iskre čistote i pročišćenja tela ka svim nacijama sveta. To je zato što ostale nacije sveta još nisu spremne za to, a Stvoritelju za početak treba da bar jedna nacija bude izabrana među svim nacijama.

Sve nacije sveta pripadaju Meni [Stvoritelj], isto kao i vi, i na kraju će svi prionuti uz Mene. Ali, dok još nisu spremni za ovaj zadatak, Meni su potrebni vrli ljudi. Ukoliko ste saglasni sa tim da budete izabrani narod, onda ću vam Ja zapovediti da vi Meni budete kraljevstvo sveštenika, što je krajnja forma ljubavi drugih: „Voli svoga bližnjeg kao sebe samog”.

U eseju „Mir”, Baal HaSulam nas uči koji su pravi razlozi za patnje naroda, generalno, a posebno za narod Izrael. On piše da tvrdi, sebični otpor jednih prema drugima, koji uzrokuje napetost u odnosima između članova nacije, neće prestati nikakvim ljudskim taktikama. Možemo jasno da vidimo da smo mi poput bolesne osobe koja se okreće sa jedne strane na drugu u neizmernom bolu, i da je čovečanstvo već bacalo sebe ekstremno na desno, kao sa Nemačkom, ili ekstremno na levo, kao sa Rusijom. I, oni ne samo da nisu olakšali situaciju, već su samo pojačali patnju, i vapaji se uzdižu do nebesa, kao što svi znamo.

I, on nas dalje vodi do neizbežnog zaključka da ljudi neće imati drugi izbor nego da prihvate jaram Stvoritelja, da dođu do toga da znaju Stvoritelja, i da usmere svoje akcije ka zapovestima Boga i ka Njegovom cilju, kao što je On i promislio za njih pre Stvaranja. A kada se to dogodi, evidentno je da će služenjem Njemu svaka trunka zavisti ili mržnje nestati iz čovečanstva, jer će se tada svi članovi čovečanstva ujediniti u jedno telo i jedno srce, ispunjeni znanjem Boga. Otuda, mir u svetu i znanje Boga su jedno i isto.

Ako rezimiramo njegove reči iz tri eseja, možemo da istaknemo veliki broj različitih poruka:

1. Svrha čitavog Stvaranja za sva stvorenja je da prionu uz svog Tvorca. Na taj način, oni će biti nagrađeni večnom radošću i celovitošću kroz svoj vlastiti rad.

2. Taj cilj se može postići jedino kroz realizaciju zakona: „Voli svoga bližnjeg kao sebe samog”. Ovo pravilo će se realizovati postepeno, počevši od jedinstva između nekoliko ljudi, preko jedinstva grupa, do jedinstva čitave nacije, i to će na kraju sve nacije sveta dovesti do rada Boga i ljubavi čoveka.

3. Prva nacija koja treba da iznese svoju ulogu  u ostvarivanju ove ideje jeste narod Izrael.

4. Narod Izrael daje primer svim nacijama i vodi ih do istih koncepata.

5. Ukoliko bilo koji pojedinac, grupa, ili nacija odbiju da idu ovim putem naneće strašnu patnju sebi, i to će ih vratiti na pravi put – prema kraju korekcije.

6. Bilo koji pojedinac, grupa, ili nacija koji će se posvetiti tom cilju uticaće na čitav proces i ubrzaće ga, i oni će biti nagrađeni željenom celovitošću.

7. U nastavku su principi vodeće grupe kabalista, Bnei Baruh.

Članovi ove grupe vode život deljenja jedinstva na svakodnevnoj osnovi, proučavajući spise velikih kabalista koji su sprovodili ove principe, i čitav Izrael i čitav svet podučavaju o onome što uče. Oni to rade kroz svoje brojne studijske grupe, koje su aktivne čitave godine, diseminiranjem kabalističkih knjiga, a uživo i kroz arhivirane kabalističke lekcije, putem intereneta i TV-a. Njihova internet stranica, www.kabbalah.info, vodeći je kabalistički sajt na Internetu, i do sada ima sadržaj na trideset dva jezika. Postoje takođe kabalističke novine i časopisi koji se objavljuju na mesečnom nivou na osam jezika.

Primarni cilj Bnei Baruha je da predstavi složeni kabalistički materijal kroz što jednostavnije termine, tako da svaka osoba u potrazi za smislom života može da dođe u vezu s njima. Osim toga, sledeći učenja Baal HaSulama, Bnei Baruh pokušava, svim sredstvima koja su im na raspolaganju, da uči čitav narod Izrael o njegovoj istorijskoj ulozi.

Oni podučavaju o jedinoj poruci koja može da spreči patnju, bol i rat: poruci koja se naziva „Nema ničeg osim Njega”.

Članovima Bnei Baruha je jasno da politička, ekonomska, i globalna situacija zavise isključivo od učenja ove jednostavne poruke. Jedini razlog  patnje u svetu jeste taj da razvije ljude i nauči ih da se okrenu Stvoritelju i budu u kontaktu sa Njim. Različiti pokušaji da Jevreji izbegnu ovu misiju da vode svet ka ovom zaključku njima nanosi veoma veliku nevolju.

Evolucija čovečanstva je obavezna; ne može da se zaustavi. Sve što možemo da uradimo jeste da razumemo poruku i požurimo s realizacijom. Nažalost, krvava istorija naroda Izrael nas uči gde vodi čvrsto odbijanje da se sprovede ova  misija.

Jedino što treba da imamo na umu jeste to da postoji samo jedan uzrok u čitavoj stvarnosti. Ovaj uzrok nam se prikazuje na razne načine, izvan nas i unutar nas. Kontaktira nas kroz naše osećaje, misli, želje i akcije, i pojavljuje se na isti način svim ostalim ljudima na svetu. Važno je da zapamtimo da ćemo samo uz njegovu pomoć biti u stanju da sprovedemo pravilo: „Voli svoga bližnjeg kao sebe samog”. Sve ovo može da se postigne time što jednostavno menjamo naš stav prema stvarnosti; nema potrebe za tim da izvršavamo bilo kakve spoljašnje promene.

Ukoliko uspemo da što je moguće više ljudi podučimo u vezi sa ovakvim načinom života, mi ćemo se brzo naći u mnogo mirnijem i spokojnijem svetu. Duboka povezanost sa Stvoriteljem će pomoći svakom od nas da razume svrhu naših života, koren naših duša, i kako možemo da dobijemo beskrajni užitak. Postižući to, mi ćemo postići svrhu Stvaranja i primićemo svu radost i zadovoljstvo koji su pripremljeni za svakoga od nas.

Link - The Message in Matan Torah


Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.