понедељак, 29. децембар 2014.

TAČKA SRETANJA STVORENJA I STVORITELJA

5 MINUTA SVETLOSTIPričali smo o ovom mnogo puta. Postoji stvorenje i postoji Stvoritelj i mora da postoji konekcija izmedju njih, stanje i način kako mogu da se sretnu. Kako mogu da se sretnu?Stvorenje je potpuno u volji primanja, a Stvoritelj u volji davanja. Kako sad mogu da se sretnu?

Učili smo poznati primjer domaćina i gosta. Stvoritelj je kao domaćin, On hoće da da i priprema osvježenje za stvorenje na 5 tanjira. Stvorenje ne želi da primi ništa sa tih tanjira, ali ipak kasnije pristaje, ali samo po radi davanja užitka Stvoritelju. Sa tom namjerom prilazi trpezi i na toj tački se susreću stvorenje i Stvoritelj.

Stvoritelj daje užitak stvorenju, stvorenje prima užitak da bi dao užitak Stvoritelju.

                            Sistem konekcije stvorenja i Stvoritelja

Kako se ovo dešava u ovom sistemu? Kako se objašnjava ovaj princip?

Postoji mjesto gdje postoje duše - to su svijetovi  BYA. Ako sa našom tačkom u srcu udjemo u svjet gdje postoje duše, u svjetove BYA. Na ovom mjestu su razbijene duše, nisu još ispravljene. I ako udjem sa tačkom u srcu u te razbijene duše i otkrijem svoje razbijeno stanje, da ne želim da se povežem sa drugima i da imam mržnju prema svakome i da imam mržnju prema Stvoritelju takodje (toga nisam svjestan, jer mi je to nelagodno, ali to je tako). Tako otkrijem koliko sam razbijen i to se zove otkrivanje zla.

U procentu u kojem prepozanjem zlo u grupi u učitelju i korišćenjenjem grupe, rava, otkrivam značaj cilja, otkrivam zlo. Kao rezultat pocinjem da plačem i moja molitava i moj zahtjev prolazi parsa.

Šta je parsa? Parsa je stanje kao uslov kad želim da postignem davanje. Ako to stvarno želim onda nema parsa. Pitanje je da li stvarno želim  ispravku? To je linija razdvajanja svjetova davanja od svjetova primanja.

Ako stvarno želim, tada bivam uključen u sistem Malchut - Nukva. Nukva znači žensko, postoje mnoga imena. I ovdje se nalazi suma svih duša. Malchut svijeta Atzilut. Sve duše su tu. Malchut je u vezi sa sledećim partzufom ZA koji je novo lice. I ako Malchut prima od mene, moju želju i moj nedostatak podize do ZA, do Svoritelja i odatle dobija Svjetlost. Svjetlost dolazi direktno do mene, ispravlja me i ja ponovo ulazim u Malchut kad sam ispravljen.

Tako imam vezu sa Stvoriteljem. Moram se podići u Malchut i tako imam vezu sa Stvoriteljem. To tako funkcionise. Prvo  tražim pomoć, a u drugom krugu ja se podignem gore.


Нема коментара:

Постави коментар