недеља, 4. јануар 2015.

ZAŠTO DISEMINACIJA U MUDROSTI KABALE

5 MINUTA SVETLOSTIZašto ohrabrujemo one koji počnu učiti kabalu da učestvuju u diseminaciji? Zato što oni drugačije ne mogu napredovati. Kada kažemo da drugačije nećete napredovati, oni misle da mi to možda kažemo zato što nam treba njihova pomoć. Međutim, ovo je Vaš vid povezivanja sa jednim opštim kli, sa posudom u kojoj otkrivate Stvoritelja ili duhovni svijet. Zbog toga diseminacija nije samo distribucija materijala. Objasnili smo da učitelj, grupa, diseminacije, jesu stvari koje Vi ne možete da razdvojite jedne od drugih. To je sredstvo da svako od njih bude u ispravljenom sistemu koji sebe koriguje u svakom trenutku.

Sveobuhvatno, puno značenje diseminacije

Jedan od slušalaca postavlja pitanje: ako je cilj, kao što znamo, spajanje, jednakost forme, a upravo smo rekli da je cilj širenje kabale, dakle kako... 

Čekajte, (Rav ga je prekinuo), diseminacija je sredstvo. Kako to mislite, mislite li samo distribucija materijala? U redu, uradimo to širom svijeta svi, šta će vam to dati?! Postoji cilj, cilj je prvi i glavni i to je spajanje, nema ništa osim toga, dakle - otkrivanje Stvoritelja stvorenju! Zašto, zbog čega, šta je to? Ono što radimo je sredstvo, radimo sa ciljem spajanja. Spajanje je sve i to je ono što nam je Baal HaSulam definisao. 

Dakle za to spajanje šta je potrebno uraditi? Ima više akcija sve u svemu to je ispravka, to je akcija, čime da promijenim sebe kako bih dostigao dvekut, znači spajanje. Kakav način za samoispravku imam – učitelja, knjige, grupa, diseminacija. Ja treba da skupim sva ta sredstva da pogledam, da vidim sve te naprave i u čemu je njihov značaj, koja je veza među njima. To se zove metod, to je metod! Šta je metod? To je sredstvo, skup sredstava koja su meni na raspolaganju kako bih dostigao željeni cilj. To može biti kao neki priručnik sa upustvima, kako to aktivirate. 

Dakle, ako smo govorili o otkrovenju Stvoritelja stvorenjima i ako smo rekli da smo već u globalnom svijetu i da čitav svijet u današnjoj stvarnosti treba da dostigne to otkrovenja, kako je rečeno. Dakle, moram diseminirati ka čitavom svijetu, zato što sam ja u sistemu svih duša međusobno povezanih. To postaje uočljivo to mi se prikazuje. Zato moja diseminacija ne može biti samo za mene ili za mali krug ljudi ili za malu naciju, ona mora biti za čitav svijet. To je realnost i neminovnost! 

Zbog toga diseminacija nije širenje mudrosti kabale ljudima, samo tako. Ono što ja radim, je predstava tog sistema koji se pojavljuje - kako može biti ispravljeno, kako da ispravim sebe, u tome ispunjavam svoju ličnu ispravku u jednom opštem sistemu. To je diseminacija! Možda je riječ loša i zvuči kao marketing za neki proizvod – to nije tačno. To nije to. Ja se otkrivam, pokazujem, u svemu tome što je sa mnom i čitav svijet je sa mnom u toj mreži. Pokazujem onima koji su već probuđeni da se moramo ispraviti, da moramo ispraviti povezanost među nama kako bi smo otkrili Stvoritelja. 

Dakle, riječ diseminacija je možda riječ koja se ne uklapa ovdje, ali to je ustvari akcija za ispravku. Tek tako ja ne želim da drugi znaju da sam u kabali ili da znaju što je to kabala. Ja zavisim od njih i oni zavise od mene i zbog toga mi moramo naći pravu povezanost među nama. Zato se ja diseminiram ka njima. Dakle, diseminacija je isto što je ispravka, diseminacija = ispravka.Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.